Fraseoloogiasõnaraamat

Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? on üks suvaline märk. + sõne/fraasi ees nõuab selle esinemist, - keelab.
Operaatorid sõnede vahel on <, >, = ja _, vastavalt eespool, tagapool, ligiduses, järgmine.
"Mitme osaline fraas" on samaväärne operaatoriga mitme_osaline_fraas.

© Eesti keele instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster