[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit

hindama v <h'inda[ma hinna[ta h'inda[b hinna[tud 29>
1. hinda v väärtust määrama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что,
расценивать <расцениваю, расцениваешь> / расценить* <расценю, расценишь> кого-что
väärtust mõistma, tunnustama
ценить <ценю, ценишь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что
kalliks pidama
дорожить <дорожу, дорожишь> кем-чем
varandust hindama оценивать/оценить* имущество / производить/произвести* оценку имущества
kahju hinnati miljonile kroonile убытки были оценены в миллион крон
õpilaste teadmisi õiglaselt hindama справедливо оценивать/оценить* знания учащихся
asjaolusid kainelt hindama трезво оценивать/оценить* все обстоятельства
hindasin seda hiljem kasuliku õppetunnina позднее я оценивал ~ расценивал это как полезный урок
hindan vabadust üle kõige я ценю ~ ставлю превыше всего свободу
hindan kõrgelt meie sõprust я высоко ценю нашу дружбу / я дорожу нашей дружбой
meie kunsti hinnatakse teisteski maades наше искусство ценится и в других странах
hinnatav tulemus ценный результат
ta on hinnatud arst он ценится как врач
2. suurust, hulka umbkaudselt kindlaks määrama
определять <определяю, ешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, устанновишь> что
hindas silma järgi puu kõrgust он на глаз определил ~ установил высоту дерева / он на глаз прикинул высоту дерева kõnek
hinnake kaugust meetrites определите расстояние в метрах

kinni mõistma v
kõnek vangi mõistma
приговаривать/приговорить* к тюремному заключению

kohus2 s <kohus k'ohtu kohu[t -, k'ohtu[te k'ohtu[id 5>
riigiorgan; vastav asutus; kohtuprotsess; kohtupidamine; kohtunikud
суд <суда м>
avalik kohus гласный суд
erikohus специальный суд
inkvisitsioonikohus ~ ketserikohus aj инквизиция / инквизиционный суд
kreisikohus aj уездный суд
kriminaalkohus уголовный суд
linnakohus городской суд
maakonnakohus уездный суд
rahvakohus народный суд
riigikohus государственный суд
ringkonnakohus окружной суд
sõjakohus военный суд
tsiviilkohus гражданский суд
vaes[te]lastekohus aj сиротский суд
vahekohus третейский ~ арбитражный суд / арбитраж
vandekohus суд присяжных
välikohus sõj военно-полевой суд
ülemkohus верховный суд
esimese astme kohus суд первой инстанции
kohtu eesistuja председательствующий суда
[keda] kohtusse andma ~ kaebama подавать/подать* в суд на кого
[keda] kohtu alla andma отдавать/отдать* под суд ~ предавать/предать* суду кого
kohut käima судиться с кем / сутяжничать с кем / тягаться с кем van
kurjategija üle kohut mõistma ~ pidama судить преступника
kohtu korras ~ kaudu sisse nõudma взыскивать/взыскать* в судебном порядке
asi läheb kohtusse дело будет разбираться в суде
esines kohtus tunnistajana он выступил в суде ~ на суде в качестве свидетеля
eeluurimine on lõpetatud, varsti tuleb kohus предварительное следствие закончилось, скоро будет ~ предстоит суд ~ судебный процесс ~ судебное разбирательство
püsti tõusta, kohus tuleb! встать, суд идёт!
kohus tunnistas kaebealuse süüdi суд признал обвиняемого виновным
süüalune kutsuti kohtu ette обвиняемого вызвали в суд
tunnistaja ei ilmunud kohtusse свидетель не явился в суд ~ не предстал перед судом
ta on teiste üle kange kohut mõistma piltl он любит судить ~ осуждать других
võitjate üle kohut ei mõisteta piltl победителей не судят

käsitama v <käsita[ma käsita[da käsita[b käsita[tud 27>
1. aru saama, mõistma
понимать <понимаю, понимаешь> что,
воспринимать <воспринимаю, воспринимаешь> что,
толковать <толкую, толкуешь> что,
трактовать <трактую, трактуешь> что
kuidas seda nähtust käsitada? как понимать ~ толковать это явление?
kõnet käsitati üleskutsena речь воспринимали ~ трактовали как призыв
2. rakendama, tarvitama
применять <применяю, применяешь> / применить* <применю, применишь> что,
использовать[*] <использую, используешь> что,
пользоваться <пользуюсь, пользуешься> чем
kunstnik käsitab meisterlikult värve художник мастерски ~ искусно пользуется красками ~ использует краски

lintšima v <l'intši[ma l'intši[da lintši[b lintši[tud 28>
omakohut mõistma; omakohtuga tapma
линчевать[*] <линчую, линчуешь> кого-что,
подвергать/подвергнуть* самосуду кого-что

mõikama v <m'õika[ma mõiga[ta m'õika[b mõiga[tud 29>
1. jätkuma, piisama
хватать <-, хватает> / хватить* <-, хватит> чего,
достать* <-, достанет> чего kõnek
tal mõikab raha ja ülbust денег и наглости у него хватает / у него и денег и наглости достанет kõnek
pensionist ei mõika äraelamiseks пенсии не хватает на прожитьё kõnek
2. aitama, mõjuma
помогать <-, помогает> / помочь* <-, поможет; помог, помогла>,
влиять <-, влияет> / повлиять* <-, повлияет>,
действовать <-, действует> / подействовать* <-, подействует>
ükski rohi ei mõiganud ни одно лекарство не подействовало ~ не помогло
3. taipama, mõistma
соображать <соображаю, соображаешь> / сообразить* <соображу, сообразишь> что,
смекать <смекаю, смекаешь> / смекнуть* <смекну, смекнёшь> что, в чём kõnek,
смыслить <смыслю, смыслишь> в чём kõnek,
разуметь <разумею, разумеешь> что kõnek,
кумекать <кумекаю, кумекаешь> в чём, по чему madalk,
мараковать <маракую, маракуешь> что madalk
ta pea ei mõika mitte üks raas он вообще ничего не соображает / он вообще ни в чём не кумекает madalk

mõistma v <m'õist[ma m'õist[a mõista[b mõiste[tud, m'õist[is m'õist[ke 34>
1. aru saama, taipama
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> кого-что,
разбирать <разбираю, разбираешь> / разобрать* <разберу, разберёшь; разобрал, разобрала, разобрало> что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постигнуть* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> кого-что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постичь* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> кого-что,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> / разобраться* <разберусь, разберёшься; разобрался, разобралась, разобралось> в ком-чём,
уразумевать <уразумеваю, уразумеваешь> / уразуметь* <уразумею, уразумеешь> что kõnek,
разуметь <разумею, разумеешь> что kõnek
tunnetama
осознавать <осознаю, осознаёшь> / осознать* <осознаю, осознаешь> что
mõiste sisu piiritledes, midagi defineerides
понимать <понимаю, понимаешь> что,
подразумевать <подразумеваю, подразумеваешь> что,
иметь в виду что
õigesti mõistma правильно ~ верно понимать/понять* что
mitmeti mõistma понимать/понять* по-разному
nad mõistavad teineteist poolelt sõnalt они понимают друг друга с полуслова
ma ei mõistnud su plaane я не понял твоих планов / я не разобрался в твоих планах / я не постиг смысла твоих планов
mõistsin oma eksimust я осознал свою ошибку
sa ei mõista mind ты не понимаешь меня
nüüd alles mõistsime, mis on juhtunud только теперь мы поняли ~ осознали, что случилось
seda pole raske mõista это нетрудно понять
talle anti mõista, et aeg on lahkuda ему дали понять, что пора уходить
mida mõistab pedagoogika kasvatuse all? что понимает ~ подразумевает педагогика под воспитанием?
loodusena laiemas tähenduses mõistetakse universumit tervikuna под природой в более широком смысле имеется в виду ~ подразумевается вся вселенная
2. mõistatama, ära arvama
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что,
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
разгадывать <разгадываю, разгадываешь> / разгадать* <разгадаю, разгадаешь> что
lapsed, mõistke, mis mul peos on! дети, угадайте, что у меня в руке!
mõista, mõista, mis see on! отгадай ~ угадай, что это такое!
3. kõnek oskama
понимать <понимаю, понимаешь> что,
уметь <умею, умеешь> что, что делать,
разуметь <разумею, разумеешь> что, что делать kõnek
kas sa rootsi keelt mõistad? ты знаешь шведский язык? / разумеешь по-шведски? kõnek
laps mõistab juba lugeda ребёнок уже умеет читать
mõistab ükskordühte peast он знает таблицу умножения наизусть
no mis sa mõistad sellepeale öelda! ну что ты скажешь на это!
kes oleks mõistnud midagi seesugust arvata! кто бы мог подумать о чём-нибудь таком!
4. kelle-mille kohta otsust langetama, hinnangut andma
осуждать <осуждаю, осуждаешь> / осудить* <осужу, осудишь> кого-что, за что,
судить <сужу, судишь> кого-что, за что
kohtuotsusega määrama
приговаривать <приговариваю, приговариваешь> / приговорить* <приговорю, приговоришь> кого-что, к чему, на что,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> кого-что, к чему, кому что
paratamatult, inimese tahtest sõltumatult millekski määrama
обрекать <обрекаю, обрекаешь> / обречь* <обреку, обречёшь; обрёк, обрекла> кого-что, на что, что делать, что сделать
ta käitumine mõisteti hukka его поведение осудили ~ было осуждено
kas me võime teiste üle kohut mõista? вправе ли мы судить других?
nende üle mõisteti kohut maakohtus их судили в уездном суде / их дело рассматривалось в уездном суде
kohus mõistis kohtualuse süüdi суд признал подсудимого виновным
kohtualune mõisteti õigeks подсудимого оправдали
talle mõisteti sada krooni trahvi ему присудили сто крон штрафу kõnek
kohus mõistis kurjategija vangi суд приговорил преступника к тюремному заключению
ta mõisteti sunnitööle его приговорили на каторгу
kohus lahutas abielu ja mõistis lapsed emale суд расторг[нул] брак и присудил детей матери kõnek
hääbumisele mõistetud väikerahvad обречённые на вымирание малые народы
halvatu on voodisse mõistetud парализованный обречён лежать в постели

nali s <nali nalja n'alja n'alja, n'alja[de n'alja[sid ~ n'alj/u 24>
1. lõbus lugu, miski lõbus, lustakas
шутка <шутки, мн.ч. род. шуток ж>,
потеха <потехи ж>
vemp
выходка <выходки, мн.ч. род. выходок ж>,
проказа <проказы ж> kõnek,
штука <штуки ж> kõnek
inetu nali некрасивая шутка
lame nali плоская шутка
sündsusetu nali непристойная шутка
süütu nali невинная ~ безобидная шутка
teravmeelne nali остроумная шутка
öeldut tuli võtta naljana сказанное пришлось принять за шутку
viskab meie kulul nalja он шутит ~ смеётся над нами
asi on naljast kaugel это далеко не шутка / тут не до шуток
teistele tegi poisi käitumine nalja поведение мальчика забавляло ~ веселило других
nägu nalja täis kõnek лицо расплылось в улыбке
2. mingi erakorraline [ebameeldiv] sündmus
näis, mis sest naljast saab посмотрим, что из этого выйдет
see on väike pahandus, juhtub hullemaidki nalju это маленькая беда, бывает и хуже
on alles nali! вот так штука! kõnek

nali naljaks шутка шуткой; шутки шутками
nagu nalja хоть бы что; как ни в чём не бывало
ilma naljata кроме ~ без шуток; не шутя; шутки в сторону
kae ~ katsu nalja ты смотри
nalja mitte mõistma не понимать шуток

needma v <n'eed[ma n'eed[a n'ea[b n'ee[tud, n'eed[is n'eed[ke 34>
rängalt kiruma, sajatama, igaveseks hukka mõistma
проклинать <проклинаю, проклинаешь> / проклясть* <прокляну, проклянёшь; проклял, прокляла, прокляло> кого-что,
клясть <кляну, клянёшь; клял, кляла, кляло> / проклясть* <прокляну, проклянёшь; проклял, прокляла, прокляло> кого-что,
подвергать/подвергнуть* проклятию кого-что,
предавать/предать* проклятию кого-что
neab oma elu клянёт свою жизнь
needis ülemusi он проклинал начальство
ole sa neetud! будь ты проклят!
neetud olgu see päev, mil sõda puhkes будь проклят тот день, когда началась война
isa needis oma poja [ära] отец проклял своего сына

nägema v <näge[ma näh[a n'äe[b näe[vad n'äh[tud, näg[i n'äh[ke näh[akse näi[nud 28>
1. silmadega tajuma
видеть <вижу, видишь>
keda, mida
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увидишь> кого-что
näha olema
видно,
можно видеть
[tähelepanuga, süvenenult] vaatama
смотреть <смотрю, смотришь> / посмотреть* <посмотрю, посмотришь> кого-что
märkama, tähele panema
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увидишь> кого-что,
разглядеть* <разгляжу, разглядишь> кого-что,
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> кого-что
kellegagi kohtuma
видеться <вижусь, видишься> / увидеться* <увижусь, увидишься> с кем-чем,
встречаться <встречаюсь, встречаешься> / встретиться* <встречусь, встретишься> с кем-чем,
повидаться* <повидаюсь, повидаешься> с кем-чем kõnek
näeb hästi хорошо видит
ta näeb ainult vasaku silmaga он видит только левым глазом ~ на левый глаз
nende prillidega ma ei näe в этих очках я не вижу
kas sa näed seda maja seal? ты видишь этот дом там?
seda võib näha palja silmaga это видно невооружённым глазом
kedagi polnud nägemas никто не видел
kedagi pole näha никого не видно
siit ei näe kaugele отсюда далеко не видно
vaata terasemalt, siis näed смотри [по]внимательнее, тогда увидишь
pealt näha kena inimene на вид приятный человек
saab näha ~ eks [me] näe видно будет
haige vist järgmist hommikut ei näe больной, кажется, не доживёт до утра / больной, кажется, не дотянет до утра kõnek
mida sa unes nägid? что ты видел во сне? / что тебе приснилось?
näeb viirastusi видит привидения
olen seda filmi juba näinud я уже видел этот фильм
kas saaksin seda raamatut näha? можно посмотреть эту книгу?
ilus näha, kuidas noored tantsivad приятно смотреть, как молодёжь танцует
ma ei jõudnud näha, kes see oli я не успел разглядеть, кто это был
nägin teda juba kaugelt я уже издали увидел ~ заметил его
näost näha, et valetab по глазам видно, что врёт
surm on silmaga näha piltl смерть близка
kõigi nähes у всех на виду
teda nähes увидев его / при виде его
2. kellega kohtuma
видеться <вижусь, видишься> / увидеться* <увижусь, увидишься> с кем-чем,
встречаться <встречаюсь, встречаешься> / встретиться* <встречусь, встретишься> с кем-чем,
повидаться* <повидаюсь, повидаешься> с кем-чем kõnek
homme näeme завтра увидимся ~ встретимся
tere, rõõm näha üle hulga aja! здравствуй, рад повидать[ся] после долгой разлуки! kõnek
pean sind kohe nägema мне надо срочно с тобой увидеться ~ встретиться
3. aru saama, mõistma
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увиишь> что,
осознавать <осознаю, осознаёшь> / осознать* <осознаю, осознаешь> что,
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> кого-что
nüüd ma näen, mis mees sa oled теперь я вижу, что ты за человек
ta ei näe oma vigu он не видит своих ошибок
näen, et sa pole millestki õppust võtnud вижу, что ты ничему не научился
nägi, et teda on petetud он понял ~ осознал, что его обманули
näed ju, et mul on kiire ты же видишь, что я спешу
kas sa ei näinud suud pidada! kõnek ты что, не мог держать язык за зубами!
4. tajuma, tunnetama; [ette] aimama
видеть <вижу, видишь> кого-что, в ком-чём,
находить <нахожу, находишь> кого-что, в ком-чём,
предвидеть <предвижу, предвидишь> что
ma ei näe selles midagi halba я не вижу ~ не нахожу в этом ничего плохого
ta näeb igas inimeses ainult halba он видит в каждом человеке только плохое
muud väljapääsu olukorrast ma ei näe иного выхода из положения я не вижу ~ не предвижу ~ не нахожу
näen temas konkurenti вижу в нём конкурента
mida küll poisid selles tüdrukus näevad? и что мальчики находят в этой девочке?
5. kogema, tunda saama
видеть <вижу, видишь> что,
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что,
изведывать <изведываю, изведываешь> / изведать* <изведаю, изведаешь> что,
знать <знаю, знаешь> что,
навидаться* <навидаюсь, навидаешься> чего kõnek,
навидеться* <навижусь, навидишься> чего kõnek,
повидать всякие виды kõnek,
повидать много kõnek
olen elus häda ja nälga näinud я видел ~ знал ~ изведал ~ испытал в жизни и горе, и голод / я навидался ~ навиделся в жизни [горя и голода] kõnek
on elus risti ja viletsust näinud он перенёс много страданий и нищеты [в жизни] / он намучился в жизни kõnek
nägi kurja vaeva, et ärkvel püsida он сильно старался, чтобы не заснуть
ära näe selle asjaga vaeva не утруждай себя этим делом kõnek
nägi õppimisega kurja vaeva учёба не давалась ему kõnek / у него были трудности с учёбой kõnek
oled tikandi kallal palju vaeva näinud ты положила много труда на эту вышивку
sellist tormi pole enam ammu nähtud уже давно не видали такого шторма kõnek
see põrand pole ammu luuda näinud piltl по этому полу давно метла плачет
kaevikuelu näinud sinel piltl шинель, изведавшая окопную жизнь
6. [tulevikus] teada saama
увидеть* <увижу, увидишь>,
посмотреть* <-, посмотрим> kõnek
saab näha, kas jõuame õhtuks valmis видно будет, закончим ли мы к вечеру [или нет]
eks me näe, mis sest välja tuleb посмотрим, что из этого выйдет kõnek
elame, näeme! поживём -- увидим!
sellest tuleb suur pahandus, küll te näete из этого выйдет крупная ссора, вот увидите
7. soovima, tahtma
видеть <вижу, видишь> кого-что, в ком-чём
keda sa näed oma järglasena? кого ты видишь своим преемником?
näeksin hea meelega, et lapsed oleksid edukad мне очень хочется, чтобы детям сопутствовал успех
tehke, nagu ise näete действуйте по своему усмотрению
8. kõnek tähelepanu juhtides, seletades, nentides
видишь [ли],
видите [ли]
imestust, halvakspanu väljendades
смотри[те]
näe[d], oledki tagasi вот видишь, ты и вернулся
tema, näete, otsustas teisiti он, видите ли, решил иначе
mõnel, näed sa, on niisugune iseloom у некоторых, видишь ли, такой характер
näe imet, või tema naisemees! ты смотри ~ ну и чудеса -- он ещё и женат!
näe aga näe, kui uhkeks läinud ты погляди, как зазнался kõnek

oma+kohus s <+kohus k'ohtu kohu[t -, k'ohtu[te k'ohtu[id 5>
самосуд <самосуда м>,
самосудство <самосудства с> kõnek
omakohut korraldama устраивать/устроить* самосуд над кем
omakohut mõistma ~ pidama вершить самосуд liter
hobusevarast ähvardati omakohtuga конокраду угрожали самосудом

resoluutselt adv <resol'uutselt>
решительно,
категорически,
безапелляционно
resoluutselt hukka mõistma категорически осуждать/осудить* кого-что
me olime resoluutselt selle vastu мы были решительно против этого

süüdi adv <s'üüdi>
süüdlane, süüdlaseks milleski
süüdi mõistma признавать/признать* виновным кого-что, в чём ka jur
ta on süüdi avariis он виновен ~ виноват ~ повинен в аварии
milles see mees süüdi on? в чём виноват ~ в чём провинился этот человек?
ma ei ole mitte milleski süüdi я ни в чём не виноват ~ не повинен / за мной нет никакой вины
olen sinu ees süüdi я виноват перед тобой
kohus mõistis mehe raskes kuriteos süüdi суд признал мужчину виновным в тяжком преступлении
ta tunnistas end süüdi он признал себя виновным
artikli ebatäpsustes oli süüdi liigne kiirustamine причиной неточностей в статье стала излишняя спешка kõnek

taipama v <t'aipa[ma taiba[ta t'aipa[b taiba[tud 29>
1. aru saama, mõistma
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> что,
соображать <соображаю, соображаешь> / сообразить* <соображу, сообразишь> что,
разбирать <разбираю, разбираешь> / разобрать* <разберу, разберёшь; разобрал, разобрала, разобрало> что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постичь* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постигнуть* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> что,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> / разобраться* <разберусь, разберёшься; разобрался, разобралась, разобралось> в чём,
смыслить <смыслю, смыслишь> в чём kõnek,
смекать <смекаю, смекаешь> / смекнуть* <смекну, смекнёшь> что kõnek
kiiresti
улавливать <улавливаю, улавливаешь> / уловить* <уловлю, уловишь> что,
ухватывать <ухватываю, ухватываешь> / ухватить* <ухвачу, ухватишь> что kõnek,
схватывать <схватываю, схватываешь> / схватить* <схвачу, схватишь> что kõnek
ta ei taipa mõhkugi ~ tuhkagi он ни в чём не разбирается / он ни черта не понимает ~ не соображает kõnek / он не смыслит ни уха ни рыла в чём madalk
taipab kõike lennult ~ poolelt sõnalt он понимает всё с полуслова kõnek / он схватывает всё на лету kõnek, piltl
taipas kohe, milles asi он сразу же понял, в чём дело
taipab kunstist vähe он плохо разбирается в искусстве
ma ei taipa, kuhu sa sihid я не уразумею, куда ты клонишь kõnek
seletas õhinal, taipamata, et teised itsitavad он рьяно объяснял, не догадываясь, что другие посмеиваются
ta ei taipa eesti keelest silpigi он ни слова не понимает по-эстонски
2. millegi peale tulema, midagi teha märkama
догадываться <догадываюсь, догадываешься> / догадаться* <догадаюсь, догадаешься> о чём, что делать, что сделать,
соображать <соображаю, соображаешь> / сообразить* <соображу, сообразишь> что, что сделать
taipasin õigel ajal ära minna я догадался вовремя уйти

tarima v <tari[ma tari[da tari[b tari[tud 27>
1. tassima
нести <несу, несёшь; нёс, несла> кого-что,
носить <ношу, носишь> кого-что
tirima, vedama
тащить <тащу, тащишь> кого-что,
волочить <волочу, волочишь> кого-что
kokku kandma
сносить <сношу, сносишь> / снести* <снесу, снесёшь; снёс, снесла> кого-что,
снашивать <снашиваю, снашиваешь> / сносить* <сношу, сносишь> кого-что,
стаскивать <стаскиваю, стаскиваешь> / стащить* <стащу, стащишь> кого-что
tarib kelku enda järel тащит ~ тянет [за собой] санки
seda rasket kotti turjal ära ei tari этот тяжёлый мешок на спине не унесёшь
taris puu koos juurtega maa seest välja он вырвал ~ вытащил дерево вместе с корнями
2. haarama, [kokku] tõmbama
хватать <хватаю, хватаешь> / схватить* <схвачу, схватишь> кого-что, за что, чем,
схватывать <схватываю, схватываешь> / схватить* <схвачу, схватишь> кого-что, за что, чем,
ухватывать <ухватываю, ухватываешь> / ухватить* <ухвачу, ухватишь> кого-что, за что, чем
taris koti turjale он взвалил ~ поднял мешок на спину
mehed tarisid varga kinni мужчины схватили вора
tarisin köie kokku я смотал верёвку
3. mõistma, taipama, vastu võtma
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> кого-что,
соображать <соображаю, соображаешь> / сообразить* <соображу, сообразишь> что,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> / разобраться* <разберусь, разберёшься; разобрался, разобралась, разобралось> в чём
pea ei taha enam tarida голова уже не соображает

taunima v <t'auni[ma t'auni[da tauni[b tauni[tud 28>
hukka mõistma, laitma
осуждать <осуждаю, осуждаешь> / осудить* <осужу, осудишь> кого-что, в ком, за что,
порицать <порицаю, порицаешь> кого-что, за что
taunime looduse rüüstamist мы осуждаем разорение природы
tauniv pilk осуждающий ~ порицающий взгляд
taunitav nähtus явление, заслуживающее ~ достойное осуждения ~ порицания
taunitav käitumine предосудительное поведение
ma ei leia sinu käitumises midagi taunitavat я не нахожу в твоём поведении ничего предосудительного

tundma v <t'und[ma t'und[a tunne[b t'un[tud, t'und[is t'und[ke 34>
1. tajuma, tunnetama
чувствовать <чувствую, чувствуешь> / почувствовать* <почувствую, почувствуешь> что,
ощущать <ощущаю, ощущаешь> / ощутить* <ощущу, ощутишь> что,
чуять <чую, чуешь> / почуять* <почую, почуешь> что kõnek
nõrgalt tajuma
улавливать <улавливаю, улавливаешь> / уловить* <уловлю, уловишь> что piltl
seoses organismi seisundiga
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что
tunnen seljas valu я чувствую боль в спине
tundsin õrna puudutust я почувствовал ~ ощутил ~ уловил лёгкое прикосновение
kas sa tunned siin imelikku lõhna? ты чувствуешь здесь странный запах?
tunnen nälga я чувствую ~ испытываю голод / я голоден
kuidas sa ennast tunned? как ты себя чувствуешь?
tundis end tervena он чувствовал себя здоровым
2. hingelist elamust kogema
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что, перед кем-чем,
питать <питаю, питаешь> что, к кому-чему piltl
koos enesekohase asesõnaga
чувствовать себя каким, кем
[millest] rõõmu tundma радоваться чему / испытывать/испытать* ~ ощущать/ощутить* ~ проявлять/проявить* радость от чего
[kelle/mille] vastu vastikust tundma испытывать ~ питать ~ чувствовать отвращение ~ омерзение к кому-чему
kahetsust tundma испытывать сожаление ~ раскаяние / сожалеть о чём / раскаиваться в чём
laps tunneb kingi üle heameelt ребёнок радуется подарку
ära minu pärast muret tunne обо мне не беспокойся
isa tunneb poja üle uhkust отец испытывает гордость за сына ~ гордится сыном
kõik tundsid tormi ees hirmu все испытывали страх перед штормом / все опасались ~ боялись шторма
tunnen sinust puudust я скучаю по тебе / мне недостаёт ~ не хватает тебя
tundis end üksildasena он [по]чувствовал себя одиноким
tundke end nagu kodus чувствуйте себя как дома kõnek
ta ei tunne millegi vastu huvi он ни к чему не проявляет интереса / он ничем не интересуется
tundsin huvi, kuidas tal läheb я поинтересовался [узнать], как у него дела
3. [vaistlikult, ebamääraselt] tajuma, aduma
чувствовать <чувствую, чувствуешь> / почувствовать* <почувствую, почувствуешь> что
[ette] aimama
предчувствовать <предчувствую, предчувствуешь> что
mesilased tunnevad aegsasti, et vihm on tulemas пчёлы предчувствуют[, что будет] дождь
4. kogema, maitsma [sageli da-infinitiivis, koos verbiga saama]
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что,
познавать <познаю, познаёшь> / познать* <познаю, познаешь> что,
отведывать <отведываю, отведываешь> / отведать* <отведаю, отведаешь> что,
изведывать <изведываю, изведываешь> / изведать* <изведаю, изведаешь> что
hirmu tunda saama испытывать/испытать* ~ познавать/познать* страх
olen tema pärast küllalt muret tunda saanud из-за него я изведал немало горя
nüüd said ebaõiglust omal nahal tunda теперь ты испытал на своей шкуре несправедливость kõnek
suurt ülekohut tunda saanud inimene человек, испытавший ~ познавший много обид
5. da-infinitiivis koos verbiga andma
сказываться <-, сказывается> / сказаться* <-, скажется> на чём,
давать/дать* себя знать
magamata öö annab tunda бессонная ночь даёт себя знать ~ сказывается
aastad annavad end tunda возраст сказывается
6. da-infinitiivis koos verbiga olema: tajutav, märgatav, aimatav olema
чувствоваться <-, чувствуется> / почувствоваться* <-, почувствуется>,
предчувствоваться <-, предчувствуется>,
угадываться <-, угадывается> по чему
õhus on tunda kevadet в воздухе чувствуется весна ~ веет весной ~ ощущается приближение весны
pulssi pole üldse tunda пульс совсем не прослушивается / пульс совсем не прощупывается piltl
7. mingit valdkonda teadma ~ valdama; millestki teadlik olema
знать <знаю, знаешь> что,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> в чём
seadusi tundma знать законы
laps tunneb juba tähti ребёнок знает уже буквы
tunneb hästi kirjandust он хорошо знает литературу ~ разбирается в литературе
see mees tunneb hobuseid этот человек знает лошадей ~ разбирается в лошадях
tunneb vene keelt знает русский язык / владеет русским языком
tunnen ümbruskonnas iga teerada я знаю каждую тропинку ~ знаком с каждой тропинкой в окрестности
tunneb raha hinda знает счёт ~ цену деньгам
8. mingi omaduse, välimuse järgi teadma
знать <знаю, знаешь> кого-что,
слыть <слыву, слывёшь; слыл, слыла, слыло> кем, каким, за кого-что,
быть известным чем, за кого-что, как кто
teda tuntakse lobamokana он слывёт болтуном ~ за болтуна kõnek / он известен как болтун kõnek
9. kellegagi lähemalt v varasemate kokkupuudete kaudu tuttav olema; kellegi olemust teadma v mõistma
знать <знаю, знаешь> кого-что
kas sa Marti tunned? ты знаешь Марта? / ты знаком с Мартом?
tunnen teda läbi ja lõhki я насквозь вижу его piltl / я знаю его вдоль и поперёк piltl
soovin teda paremini tundma õppida я хочу получше присмотреться ~ приглядеться к нему kõnek, piltl
tunne iseennast! познай самого себя!
10. ära tundma
узнавать <узнаю, узнаёшь> / узнать* <узнаю, узнаешь> кого-что,
опознавать <опознаю, опознаёшь> / опознать* <опознаю, опознаешь> кого-что
tundsin häälest, et see oled sina я по голосу узнал, что это ты / я узнал ~ опознал тебя по голосу

tõlgendama v <tõlgenda[ma tõlgenda[da tõlgenda[b tõlgenda[tud 27>
mõistma, seletama, tõlgitsema; sisu, olemust avama; interpreteerima
толковать <толкую, толкуешь> что,
истолковывать <истолковываю, истолковываешь> / истолковать* <истолкую, истолкуешь> что,
трактовать <трактую, трактуешь> что,
рассматривать <рассматриваю, рассматриваешь> что,
понимать <понимаю, понимаешь> что,
интерпретировать[*] <интерпретирую, интерпретируешь> что,
давать/дать* толкование чему
tõlgendab seadust endale kasulikult истолковывает закон в свою пользу
minu sõnu tõlgendati valesti мои слова истолковали неправильно
sündmust tõlgendati hoiatusena событие рассматривалось ~ трактовалось как предупреждение
näitleja tõlgendas oma tegelaskuju väga huvitavalt актёр очень интересно интерпретировал свой персонаж

valdama v <v'alda[ma valla[ta v'alda[b valla[tud 29>
1. oma võimuses, enda käes pidama
владеть <владею, владеешь> кем-чем,
обладать <обладаю, обладаешь> кем-чем
kes seda territooriumi valdab? кто владеет этой территорией?
ma ei valda informatsiooni я не владею информацией / я не обладаю сведениями
näitleja on oma mänguga vallanud meie südamed piltl артист своей игрой покорил наши сердца
haiget valdas raske köhahoog piltl на больного напал ~ нашёл приступ кашля kõnek / сильный кашель одолел больного kõnek
2. oskama, mõistma
владеть <владею, владеешь> чем,
знать <знаю, знаешь> что,
понимать <понимаю, понимаешь> что
kasutada oskama
уметь пользоваться чем
ta valdab hästi saksa keelt он хорошо владеет немецким языком / он хорошо знает немецкий язык / он хорошо понимает по-немецки
ta valdab oma eriala suurepäraselt он отлично владеет своей специальностью
andekas muusik valdas mitut pilli талантливый музыкант владел несколькими инструментами / талантливый музыкант умел играть на нескольких инструментах / талантливому музыканту были подвластны многие инструменты piltl
3. tugevate tundmuste, tunnete kohta: oma võimusesse võtma
овладевать <-, овладевает> / овладеть* <-, овладеет> кем-чем,
завладевать <-, завладевает> / завладеть* <-, завладеет> кем-чем,
охватывать <-, охватывает> / охватить* <-, охватит> кого-что,
снисходить <-, снисходит> / снизойти* <-, снизойдёт; снизошёл, снизошла> на кого-что piltl,
нахлынуть* <-, нахлынет> на кого-что piltl,
обступать <-, обступает> / обступить* <-, обступит> кого-что piltl,
объять* <-; объял, объяла> кого-что piltl,
обуять* <-, обуяет> кого-что,
обуревать <-, обуревает> кого-что,
находить <-, находит> / найти* <-, найдёт; шёл, нашла> на кого-что kõnek, piltl,
нападать <-, нападает> / напасть* <-, нападёт; напал, напала> kõnek, piltl,
накатывать <-, накатывает> / накатить* <-, накатит> madalk, piltl,
пробирать <-, пробирает> / пробрать* <-, проберёт; пробрал, пробрала, пробрало> кого-что kõnek,
разбирать <-, разбирает> / разобрать* <-, разберёт; разобрал, разобрала, разобрало> кого-что kõnek
inimesi valdas hirm страх овладел людьми / людей обуял ужас / на людей нашёл ~ напал страх kõnek
teda valdas kurbus им овладела печаль / его охватила печаль / на него напала печаль kõnek
südant valdab rõõm сердце охвачено ~ наполнено радостью
viha valdab ta hinge он охвачен злобой / в его душе царит гнев piltl / его разбирает злость kõnek
meest valdab suur tegutsemisiha мужчину обуревает жажда деятельности piltl
mälestused valdasid meid воспоминания нахлынули на нас / воспоминания обступили нас
4. valdav olema, valitsema, domineerima
преобладать <-, преобладает>,
господствовать <-, господствует>,
доминировать <-, доминирует>
valdasid lõuna- ja edelatuuled преобладали южные и юго-западные ветры

välja mõistma v
kohtuotsusega teatud summat [välja] maksma kohustama
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> кого-что, кому kõnek
kohus mõistis alimendid välja суд взыскал алименты

ära nägema v
1. täielikult nägema; näha saama
увидеть* <увижу, увидишь> кого-что,
посмотреть* <посмотрю, посмотришь> кого-что
ma nägin nüüd selle filmi ära теперь я увидел ~ посмотрел этот фильм
olen Ameerika ära näinud вот я и увидел Америку
2. mõistma, taipama
увидеть* <увижу, увидишь>,
понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло>


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur