[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

eba+meeldiv adj <+m'eeldiv m'eeldiva m'eeldiva[t -, m'eeldiva[te m'eeldiva[id 2>
неприятный <неприятная, неприятное; неприятен, неприятна, неприятно>
välimuselt
непривлекательный <непривлекательная, непривлекательное; непривлекателен, непривлекательна, непривлекательно>
ebameeldiv uudis неприятная новость
ebameeldiv lugu неприятная история
ebameeldiv kõnelus неприятный разговор
ebameeldiv kohustus неприятная обязанность
ebameeldiv lõhn неприятный запах
ebameeldiv välimus непривлекательная внешность
ebameeldivad tagajärjed неприятные последствия
see teeb ta ebameeldivaks это делает его непривлекательным

eba+soovitav adj <+soovitav soovitava soovitava[t -, soovitava[te soovitava[id 2>
нежелательный <нежелательная, нежелательное; нежелателен, нежелательна, нежелательно>
ebasoovitavad tagajärjed нежелательные последствия

ennustamatu adj
selline, mida ei oska oletada, ette näha või arvata
непредсказуемый <непредсказуемая, непредсказуемое; непредсказуем, непредсказуема, непредсказуемо>,
непредвиденный <непредвиденная, непредвиденное>
täiesti ennustamatu olukord абсолютно непредвиденная ситуация
tagajärjed on ennustamatud последствия непредсказуемы

hukatuslik adj <hukatusl'ik hukatusliku hukatusl'ikku hukatusl'ikku, hukatusl'ikku[de ~ hukatuslik/e hukatusl'ikku[sid ~ hukatusl'ikk/e 25>
губительный <губительная, губительное; губителен, губительна, губительно>,
гибельный <гибельная, гибельное; гибелен, гибельна, гибельно>,
пагубный <пагубная, пагубное; пагубен, пагубна, пагубно>,
гиблый <гиблая, гиблое> madalk
hukatuslik kergemeelsus губительное легкомыслие
hukatuslik mõju пагубное ~ губительное влияние
hukatuslikud tagajärjed гибельные последствия
hukatuslik viga роковая ~ пагубная ошибка

järelm s
1. tagajärg, hiljem avalduv mõju
последствие <последствия с>
ühel teol võivad olla väga erinevad järelmid у одного поступка могут быть разные последствия
2. järeldus, otsustamine faktide vm põhjal
вывод <вывода м>
selleks et jõuda lihtsale ja selgele järelmile, on vaja teha sügavat analüütilist tööd чтобы добиться простого и чёткого вывода, следует провести основательную аналитическую работу

järel+näht s <+n'äht nähu n'ähtu n'ähtu, n'ähtu[de n'ähtu[sid ~ n'äht/e 22>
med
последствие <последствия с>,
осложнение <осложнения с>

katastroofiline adj <katastroofiline katastroofilise katastroofilis[t katastroofilis[se, katastroofilis[te katastroofilis/i 12>
катастрофический <катастрофическая, катастрофическое>,
катастрофичный <катастрофичная, катастрофичное; катастрофичен, катастрофична, катастрофично>
katastroofilised tagajärjed катастрофические последствия
katastroofiline seisukord катастрофическое ~ катастрофичное положение

konsekvents s <konsekv'ents konsekventsi konsekv'entsi konsekv'entsi, konsekv'entsi[de konsekv'entsi[sid ~ konsekv'ents/e 22>
järeldus, tulemus
следствие <следствия с>,
последствие <последствия с>,
результат <результата м>

oodatav adj s <oodatav oodatava oodatava[t -, oodatava[te oodatava[id 2>
1. adj
ожидаемый <ожидаемая, ожидаемое; ожидаем, ожидаема, ожидаемо>
oodatav sündmus ожидаемое событие
oodatav tagajärg предполагаемые ~ ожидаемые последствия
oodatavad külalised ожидаемые гости
2. s
ожидаемый <ожидаемого м>,
ожидаемая <ожидаемой ж>,
ожидаемое <ожидаемого с>
oodatav arvati olevat keskmist kasvu ожидаемый должен был быть среднего роста

saatuslik adj <s'aatusl'ik s'aatusliku s'aatusl'ikku s'aatusl'ikku, s'aatuslik/e ~ s'aatusl'ikku[de s'aatusl'ikk/e ~ s'aatusl'ikku[sid 25>
роковой <роковая, роковое>,
фатальный <фатальная, фатальное; фатален, фатальна, фатально>,
фаталистический <фаталистическая, фаталистическое>,
фаталистичный <фаталистичная, фаталистичное; фаталистичен, фаталистична, фаталистично>
ettemääratud
провиденциальный <провиденциальная, провиденциальное; провиденциален, провиденциальна, провиденциально> liter
saatuslik viga роковая ~ судьбоносная ошибка
saatuslikud tagajärjed фатальные последствия
saatuslik naine роковая женщина
saatuslik hetk minu elus роковая минута в моей жизни
see eksitus sai neile saatuslikuks эта ошибка оказалась для них роковой

sõja+
военный <военная, военное>,
боевой <боевая, боевое>,
батальный <батальная, батальное>,
ратный <ратная, ратное> van,
воен-,
военно-,
бое-,
войны <род. ед.ч.>
rinde-
фронтовой <фронтовая, фронтовое>
sõjaaasta военный год / год войны
sõjaajalugu военная история
sõjafilm военный фильм / фильм о войне
sõjageograafia военная география
sõjahobune кавалерийская лошадь
sõjahüüd боевой клич
sõjajumal müt бог войны ka piltl
sõjajumalanna müt богиня войны
sõjajõud военные ~ вооружённые силы / войско / рать van
sõjajäljed следы ~ последствия войны
sõjakaaslane боевой ~ фронтовой товарищ
sõjakahjud военные потери / ущерб, причинённый войной
sõjakavalus военная хитрость ~ уловка
sõjakeeris piltl пучина войны / военный смерч ~ вихрь / военное лихолетье
sõjakirjandus военная литература
sõjakirjanik писатель, пишущий о войне
sõjakirjasaatja военный корреспондент / военкор
sõjakogemus военный опыт / опыт ведения войны
sõjakoledused ужасы ~ жестокости войны
sõjakomissar (1) aj sõjaväeline ametinimetus Nõukogude armees 1942. aastani военком / военный комиссар; (2) sõjakomissariaadi juht военком / начальник военкомата
sõjakomissariaat военкомат / военный комиссариат
sõjakorrespondent военный корреспондент / военкор
sõjakuberner aj военный губернатор
sõjakunst sõj военное искусство
sõjakuritegu jur военное преступление
sõjakurjategija jur военный преступник
sõjakuulutus pol объявление войны ka piltl
sõjalaen военный заём ~ кредит
sõjalaul военная песня
sõjaleek piltl пожар войны / война
sõjaleer (1) sõjalaager [военный] лагерь; (2) sõjavägi армия / войско
sõjalipp боевое знамя
sõjamaal батальная картина ~ живопись
sõjamajandus военная экономика / военное хозяйство
sõjamasin военная машина ka piltl
sõjameditsiin военная медицина
sõjamemuaarid военные мемуары
sõjamoon боеприпасы / боевые припасы
sõjamuuseum военный музей
sõjamälestused военные воспоминания
sõjamäng военная игра
sõjamärk (1) sõjajälg след войны; (2) märguanne sõjast сигнал о войне
sõjanõukogu военный совет
sõjaohver жертва войны
sõjaolud условия военного времени
sõjaolukord (1) jur õiguslik seisund, mis järgneb sõjakuulutamisele v sõjategevuse alustamisele состояние войны; (2) sõjaolud условия военного времени
sõjaotstarbeline военного назначения
sõjapagu бегство из зоны боевых действий
sõjapidamine ведение войны
sõjapiirkond зона военных действий
sõjapilt (1) sõda kujutav foto v maal батальная картина; (2) piltl rindel nähtu картина войны
sõjapropaganda pol военная пропаганда / пропаганда войны
sõjapõgenik [военный] беженец / [военная] беженка
sõjapüss боевое ружьё
sõjaratsu боевой конь
sõjarelv боевое оружие
sõjaretk [военный] поход / [военная] кампания
sõjarinne линия фронта
sõjaroim jur военное преступление
sõjaroimar jur военный преступник
sõjaromaan военный роман / роман о войне
sõjasaak sõj военная добыча / военные трофеи
sõjasaladus военная тайна
sõjasangar герой войны
sõjasarv aj боевой рог
sõjaseisukord jur военное положение / состояние войны
sõjaseltsiline, sõjaseltsimees фронтовой товарищ
sõjasõber фронтовой друг
sõjasüütaja piltl поджигатель ~ подстрекатель войны / поджигательница ~ подстрекательница войны
sõjatander sõj театр ~ арена войны ~ военных действий / бранное поле kõrgst / поле брани kõrgst
sõjateadus военная наука
sõjateaduslik военно-научный
sõjateema военная тема / тема войны
sõjateemaline военный / на военную тему
sõjategevus sõj военные действия
sõjatehas военный завод
sõjatehnika военная техника
sõjatingimused военные условия
sõjatont piltl призрак войны
sõjatopograafia sõj военная топография
sõjatorm piltl военная буря
sõjatribunal jur военный трибунал
sõjatribuun aj военный трибун
sõjatrofee военные трофеи / военная добыча
sõjatsensuur pol военная цензура
sõjatulekahju, sõjatuli piltl пожар войны
sõjatööstus военная промышленность
sõjauudised вести ~ новости с фронта
sõjavalmis готовый к войне ~ к ведению войны
sõjavalmidus военная готовность / готовность к войне
sõjavarustus военное снаряжение
sõjaveteran ветеран войны
sõjaviletsused бедствия войны
sõjaväli бранное поле kõrgst / поле брани kõrgst
sõjaõhutaja подстрекатель ~ поджигатель войны
sõjaõigus jur военное право

taga+järg s <+j'ärg järje j'ärge j'ärge, j'ärge[de j'ärge[sid ~ j'ärg/i 22>
asjaolu ~ nähtus, mille on esile kutsunud mingi teine asjaolu ~ nähtus
последствие <последствия с>,
следствие <следствия с>
tulemus, resultaat
результат <результата м>
adessiivis: millegi tõttu, millestki põhjustatuna
вследствие чего,
в результате чего,
из-за чего
põhjus ja tagajärg причина и следствие
varjud silme all on unetuse tagajärg круги под глазами являются [по]следствием бессонницы
mõtle tagajärgedele! подумай о последствиях!
sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed это может привести к очень серьёзным последствиям
jõupingutused jäid tagajärgedeta усилия не дали результатов / усилия не увенчались успехом liter
invaliidistus lastehalvatuse tagajärjel он стал инвалидом вследствие детского паралича
põua tagajärjel ähvardab nälg засуха грозит голодом
põua tagajärjel oli saak vilets вследствие засухи урожай не удался
avarii tagajärjel voolas nafta merre в результате аварии нефть вылилась в море

tulemus s <tulemus tulemuse tulemus[t tulemus[se, tulemus[te tulemus/i 11>
tegevuse taotletud tagajärg, otsitud vastus, resultaat
результат <результата м>,
итог <итога м>,
исход <исхода м>,
продукт <продукта м>
mingi protsessi
следствие <следствия с>,
последствие <последствия с>
spordis
результат <результата м> в чём,
счёт <счёта sgt м>
lõpptulemus конечный результат ~ продукт
vaatlustulemus результат наблюдения
[mille] tulemusena ~ [mille] tulemusel результатом чего / в результате чего
uurimustöö tulemused итоги ~ результаты исследовательской работы
katsete esialgsed tulemused предварительные результаты опытов
läbirääkimiste tulemused итоги переговоров
eksamite tulemused tehti teatavaks объявили ~ огласили результаты экзаменов
arutleti kaua, kuid tulemusteta долго обсуждали, но безрезультатно
saavutasime häid tulemusi мы достигли хороших результатов
kümnevõistluse tulemused результаты в десятиборье
jooksja võiduaeg on hooaja teine tulemus бегун показал второй результат сезона
Rootsi võitis Norra tulemusega 3 : 2 Швеция обыграла Норвегию со счётом 3 : 2

tõsine adj <tõsine tõsise tõsis[t -, tõsis[te tõsise[id 10>
1. mitte naeratav; mõtliku olekuga
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
невесёлый <невесёлая, невесёлое; невесел, невесела, невесело>,
вдумчивый <вдумчивая, вдумчивое; вдумчив , вдумчива, вдумчиво>,
глубокомысленный <глубокомысленная, глубокомысленное; глубокомыслен, глубокомысленна, глубокомысленно>
tõsised silmad серьёзные ~ невесёлые глаза
juhataja võtab tõsise hoiaku заведующий принимает серьёзный вид
ta tõmbus tõsiseks он напустил на себя серьёзность ~ посерьёзнел kõnek
ta on üks tõsine mees он человек серьёзный ~ степенный ~ рассудительный
2. oluline, kaalukas, sügav
важный <важная, важное; важен, важна, важно, важны>,
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
веский <веская, веское; весок, веска, веско>,
глубокий <глубокая, глубокое; глубок, глубока, глубоко; глубже, глубочайший> piltl
tõsise sisuga film фильм с серьёзным ~ с глубоким содержанием
tõsine muusika серьёзная музыка
tõsised tundmused глубокие чувства
tõsine palve серьёзная ~ убедительная просьба
tõsine põhjus серьёзная ~ веская ~ убедительная причина
võtaks midagi tõsisemat ette заняться бы чем-нибудь более серьёзным ~ основательным ~ солидным ~ капитальным
elu on tõsine asi жизнь тонкая ~ непростая штука kõnek
tegemist on tõsise probleemiga мы имеем дело с серьёзной ~ с острой проблемой piltl
3. tõeline; õige, korralik; tubli
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
настоящий <настоящая, настоящее>,
истинный <истинная, истинное; истинен, истинна, истинно>,
подлинный <подлинная, подлинное; подлинен, подлинна, подлинно>
kindel, siiras
твёрдый <твёрдая, твёрдое; твёрд, тверда, твёрдо, твёрды, тверды; твёрже>,
непоколебимый <непоколебимая, непоколебимое; непоколебим, непоколебима, непоколебимо>,
искренний <искренняя, искреннее; искренен, искренна, искренне, искренно, искренни, искренны>
tõsine teadlane серьёзный ~ настоящий учёный
tõsine kristlane ~ ristiinimene истинный ~ убеждённый христианин
tõsine kavatsus серьёзное ~ твёрдое намерение
tal on tõsine tahtmine õppida у него твёрдое ~ непоколебимое желание учиться
4. raske, ohtlik, kardetav
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
опасный <опасная, опасное; опасен, опасна, опасно>,
тяжёлый <тяжёлая, тяжёлое; тяжёл, тяжела, тяжело; тяжелее, тяжелейший> piltl,
нешуточный <нешуточная, нешуточное; нешуточен, нешуточна, нешуточно>
tõsine haigus серьёзное ~ нешуточное заболевание
tõsised tagajärjed серьёзные ~ тяжёлые последствия
haige seisukord on tõsine состояние больного серьёзное ~ тяжёлое
5. keskmist ületav, suur, intensiivne, tugev; kõva, korralik, põhjalik; igati arvestatav, tugev
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
значительный <значительная, значительное; значителен, значительна, значительно>,
большой <большая, большое; больший, больше, более> piltl,
тяжёлый <тяжёлая, тяжёлое; тяжёл, тяжела, тяжело; тяжелее, тяжелейший> piltl,
сильный <сильная, сильное; силен, силён, сильна, сильно, сильны> piltl,
глубокий <глубокая, глубокое; глубок, глубока, глубоко; глубже, глубочайший> piltl,
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl,
страшный <страшная, страшное; страшен, страшна, страшно, страшны> kõnek, piltl
tõsine kuritegu тяжёлое преступление
tõsine mure глубокое ~ большое горе / глубокая озабоченность
tõsine ja ohtlik vastane серьёзный ~ сильный противник
näen selles tõsist ohtu я вижу в этом серьёзную ~ большую опасность

vale+samm
ekslik tegu; eksimus, viga
неверный шаг,
ошибочный поступок,
ошибка <ошибки, мн.ч. род. ошибок, дат. ошибкам ж>
iga valesamm toob ebameeldivaid tagajärgi каждый неверный шаг влечёт неприятные последствия


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur