[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

krihv1 krihv g krihvi Emm Käi LNg Ris Kei Kad Kod Lai Ran, `krihvi Hlj VNg Lüg; krih́v g krihvi Vas, krih́vi Rõu; rehv g rehvi Ans; rihv g rihvi Emm; krehv Var Nis; grihve Lei
1. jäänael (hobuseraual, saabastel) `vindiga tuli [raua] `sisse `kierata ned `krihvid Lüg; `talve `pańdi teravad rauad. ja siis mönel oli krihvid koa vel ies Ris; Ja kui `krihvisid ei õle, siis tehasse vuak Trm; krihviga ei raiu nõnna ku uagiga. krihv seesäb taĺv läbi Kod; talve rauale `keeras krihvid ette, et ei libise Lai; krihvid olliva vanni `mu̬u̬du, kõrvad küĺlen, nööriga vai rihmaga keideti üle jala Ran; ma˽lasi ravvulõ krih́viʔ ala˽`panda Rõu || saapa kannaraudKad
2. käepide `arssina paku krihv; vuks sae krihv; `põõna sae krihv; tikk sae krihv Lüg; `Krihvid olivad kumutil ja kappi`ustel IisR; rehvist ojad `kääga `kinni, kui sa ööveldad Ans; Käsi`öövlel oli saŕv, a pikal `öövlel või kroupakul `jälle krihv Kei || aknakremoonVar Vrd gripõ
3. aerutull aeru küĺlen `olli krihv - - raud pulk läits `mulku, veerepuu `siśse. `krihvega `olli paremb sõoda [kui pulkadega], air es lähä käest ärä Ran
krihv2 krihv g krihvi Rei Jür JMd Lai Trm, `krihvi Kuu; krehv g krehvi Ote; rihv g rihvi Muh, rih́v Pst
1. (joobest) Oled saand omale kova `krihvi `pääle Kuu; taal `olli ikka ea rihv peas koa oln Muh; sul on jo krihv pias JMd; paras rih́v om pääl Pst
2. (alkoholikogusest) võtame ühed krihvid [viina]; `võtsime iad krihvid, siis läksime Lai; eelä õdagu küll, kui ma tu perämätse krehvi ärä `võtse, lei pähä Ote
krihvis `krihvis Jõe Jõh Pha Mär Jür JMd; `rihvis Saa Pil purjus Kui vähe viinast `krihvis, siśs ta äisatu lööb naist Pha; sa oled täna `krihvis Jür; täna `rihvis mi̬i̬s Pil Vrd rihvin

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur