[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

param param g -a S L Ha JMd Tür Pai Koe Kod Pil SJn Kõp

1. adj komp < hea (ka kõige-superlatiivi osana) ma‿p taha paramaid `riidid omale üle `panna Ans; piili jahudest saab ikka paramid `limpisid Khk; peksa nahk `pehmeks, se‿o pailu param kut södike saaguldamine (sajatamine) Mus; koit on köige param une rohi Pha; kessel on sańt põld, sie soab parama einama Pöi; aeg läheb paramaks Muh; Param suuntäis oiti ikka titeemale Emm; eile oli sant ilm, täna on param Käi; mine puu `otsa ja raputa, mis paramad on, `korvi Kul; siss oo `kõikse param lina külimese aeg, kui tommilgad oo `valges `õides Vig; kõik see elu läks paelu `kergemas ja paramas Var; Männäst suab kõegõ parami puadi `laudi Khn; `paine`asjadeks on sookased paramad Vän; nad (mõisnikud) pugesid ikka parama kohade `piale Ris; param, kui ma kellegiga räägin, siis põle igab HMd; ot́sib lusikaga paramaid tükka Nis; kui võtan poar suutäit, on `oopis param Juu; mis juttu mul `omme paramatki on Kos; `ańdis mõisa karja ulgast kõige parama lehma mulle `lüpsa JMd; ei mina küll ei tia sest paramad kedagi Tür; si̬i̬ rükis õli paĺju param, mes võõras siäme õli Kod; roosk on poest ostetud, on toredam ja param Pil || tervem `tohter `olla teda koa raavitsend, aga ei saa paramaks `ühti Mär; juba akkas paramas `saama Tõs; Sia vist `aigusõst paramas suan, üsä ljõbõ njagu piäs Khn
2. adj ant vasak; paremal pool asuv Mu parama kää sehes oo jooksva Kaa; Lahv (halvatus) läks läbi, võttis parama külje iŋŋetuks Pöi; siis pöörab tee paramad kätt Muh; mõned oli siis `tehtud naĺlakad, sured vasak‿kä `luśkad - - et siis ei param`kääga ei `saagi seda `süia Lih; param käsi ala`tassa töös Kse; Mool param silm sügeleb Han; see task - - seda `kańti seeliku all paramal pool Mih; mine paramad kätt Tõs; Paramal puõl lähäb sügäväks Khn; nurgeti soab suure `oamrega alasile `tautud, vassak käsi on üleval ja param all Kos; mul‿o valu parama küĺje siden Kod
3. subst (söögist) olete täna midad paramad ka teind Khk; vanaeit potutas teist oma eade paramatega Muh
4. adv a. pigem Äi lähe ma tema kääst paluma, param ma ole ilma Kaa; Mis sa `sinna lähed, tee param kodu midagid Rei; olgu se asi param `riäkmätä Tõs; param ei küsigi Rap b. paremini Ta äi voi nähja, et naabril möni töö voi asi param leheb Emm; see `rätsep teeb param Rid; `ärgasi sai `pietud, kes param tööd tegid HMd; `Liiga `paksu tainast koa ei `tehtud, vedelam läheb param apuks Kei
Vrd parem

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur