[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mullu mullu Jäm Khk Krj Pha Vll Pöi Muh L/-o LNg/ KPõ I Plt KJn Trv Pst Hls Puh Nõo San V(-uʔ); `mull|u Kuu RId SaLä Rei Khn, -o Vai Ris; mulu Lei möödunud aastal `mullu keväjäl vast sai se aid `tehtud Kuu; vend suri `mullu suvel, oli minust kolm `aastat `nuoremb VNg; `mullo on menevä `aasta. üle menevä `aasta on üle `mullo Vai; pailu te `mullu `saite odre Ans; mullu sui oli `kange tuul-torm, tuul aeas puud ülekaela `pitka Khk; ma keisi mullu `viimaks Mohus Vll; mullu jäi vanu `tuhlimi üle Muh; Ärjad mei müüsime `mullu maha Rei; ei mullu sui olnd kellegi `aasta Mär; Tede lapsõd tänäve paelu `priskemäd kui mullu olid Khn; Mullu sain seetsekümmend kaks `aastad vanase Tor; ei saan jo `mullo sügise `kuskilt ube ega `erned `osta Ris; mullu oli `sooja küll, aga tänäbu mutku `vihmä saab Juu; sial [ta] oli mullu, `laskis kuus püid maha JõeK; mullu `lämpasid kõik luomad meil JMd; kaer oli mullu nii vilets, et mõned lajud sai korjata Kad; mullu õli meil pallu rahvast Iis; ristikud äpardasid mullu Lai; tal olli mullu pulma Hls; ma mullu käesi küll sääl, aga nüid ei ole käenu Nõo; mullu olli nisukene ää suvi San; mullu sügüse sai opõn nellä `aastõdsõss Krl; mullu˽`kaśvi meil õks periss hää viĺläʔ, näüss noʔ, kuiss timahalt kasusõʔ Har; tu oĺl jo mulluʔ Vas Vrd mullud

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur