[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

muistma `muistma Lei, (ma) muistan Hi; `muistama R(-maie, -mma Lüg), (ma) muistan Kse

1. mäletama kes seda vana kield nüüd enam `muistab Jõe; siin minu `muistajess küll ei ole niisugust `asja `juhtund Kuu; sie on minu `muistamisest `saate old `ninda Hlj; miä `muistan küll tämä isädä Vai; `meelest jo leind, ei muista enam Rei
2. aru saama, taipama `Vierad mihed `rääkisid midägi, ei mina sidä juttu küll `muistand Kuu; `toine vihasta, igaüks ei `muista `nalja VNg; ku laps on `kuue `kuune, siis võib jo `vitsa `andada, siis jo `muistab Lüg; Äi kiskid muistnd vööra jüttu Emm
3. oskama Ei see inimine `muista `mingegi sugust tööd tehä Kuu; poiss akkab jo `muistama lugeda Lüg; kõik `kieled on suus, sie `muistab kõik `kieled `rääkida Jõh; Sa‿b muista mitte `tuhli ko `koorida end Emm; ma muista küll ka obust `vankri ede `panna Käi; et nad (abielluda soovijad) kerigo ees pole lugeda muistnd, kerguärra pole `ühte pannund Phl
4. määrama, otsustama kaks vana olite ka `surma `muistetud Jõe; `läksid ise`keskis tülitsemma. vanemb ja `targemb nägi, sie siis `muistas, `kumbal sie `õigus õli Lüg; mies pidi senega nüüd rahul olema, midä kohus `muistas Vai; `kohto `otsos - - muistab `sorma Käi
5. mõistatama akka ka `muistama: siest ku sibul, `väljast ku pagan. sie on `keidokattel Lüg
6. a. andma Õles siis ka `muistand `mulle `kuigi paligi `selle iest, aga ei Jõh b. lunastama ku `maksab raha, siis saab `pandi kätte, siis on pant `lahti `muissetu Lüg
7. mõjuma Äi nii vεhest muista midagid, pane veel juure Emm
Vrd mõistma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur