[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

manguma1 `manguma, (ma) mangu(n) Pha Muh Rei Mar(-go-) Han Saa Ris Juu Amb JMd Koe VMr Iis Lai Plt Vil, `maŋŋun R(-maie Lüg); `mangama Mär Plt, da-inf mangata Juu; `mangima Plt, (ma) mangin Koe Äks Pil; `mang|ma Kod, -me Krk, (ma) mangu(n) paluma, nuruma; santima Küll ne `mustlased on igä `kanged `kaiki `asju `manguma Kuu; vabadikku `naised, raha oli vähä ja `mangusivad koledast, ikke viis koppik `alle ja kaks koppik `alle VNg; sant - - `mangus kanamuni ja võid suviajal, `talvi ajal liha Lüg; älä `mangu nii `paljo miult Vai; niikaua ta (mustlane) `mangus so kallal, kui sa pead `anma Muh; Mul oli kahi seda ära anda, aga sinigu ta `mangus `pääle, kui ma pidin selle ära `andma Rei; mes sa mangod nii `paĺlo Mar; `mangavad peale, ei lähä ää Mär; `Santidel põle muud oln kui keṕp ja kot́t, köisid kauda küla `mangumas Han; vanal aal käis paelu `lapsi `mangamas Juu; ää mangi, tie tüöd Koe; käi teist mitu `korda palumas ja `mangumas, ennegu tuleb VMr; tahab suada, mangub, järele ei jätä Kod; märdid käisid `mangamas Plt; panime vanad kalsud `ümmer ja lina piost abemed suhu ja - - `mangisime ja tegime mardi`sańti Pil; Neil `popsel, kis `tallu sugulased `oĺlid, `oĺli asi vähä parem, ni̬i̬d said talust mõnikord `ühte või teist `aśja `väĺlä `mangu Vil; `Tõmba malgage, kui ta kurat vi̬i̬l midägi `mangme tulep Krk Vrd mangeldama, mangutama, mõngima

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur