[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mamma1 mamma Sa Muh Rei hajusalt L, Ris Juu Tür Koe VMr VJg TaPõ eL, `mamma R

1. ema, harvem ka vanaema `mamma jäi `suure `ulga `lastega järele Hlj; `lapsed `viivad `mammadelle `marju Lüg; emädä `kutsutigi `mamma, ikka `mamma Vai; poisid ojusid ning mamma ojus ka; vanam, see änam mamma tüdar Khk; kes peenema `liiki olid (end paremateks pidasid), nee olid papa ja mamma Krj; Mamma `asju, neid äi lubata võtta Pöi; ju sa mammaga lähed muda koa vεdama Muh; mamma `tul´li koju, mamma tõi `mammu Tor; miu näńn ütel, mia ei taha näńn olla, siss `ütlesime mamma Saa; `õika mamma rõialu Juu; papa mamma paganast, isa ema issandast nalj VJg; lapsed `õikavad oma emada mamma Trm; ema oli arilik nimi, mamma oli peenem Pal; `teĺlis mamma kääst, et ma kanu karjatan SJn; ei ole mammad kodun Trv; armast sina ka oma mammad Puh; tule mamma `kaema, kes tu̬u̬ ukerdab sääl kraavin; kos papa ja mamma `olli, sääl üteldi vanaesäd esäss ja vanaemäd emäss Nõo; tu̬u̬ om mamma jagu tu̬u̬ põhi, papa läits `sinna kodu`väimess Rõn; tulõ mammalõ õpp (sülle) Krl; olõ no `vaiki, mamma tulõ pia Har; meil oĺl mamma, selle et vannaimmä kutsuti imä; muʔ mamma um Murusu̬u̬ Tsäpsih `sündünüʔ Vas; tulõ ruttu, mamma tulõ jo kodo Se Vrd maama
2. a. perenaine, pereema Uavagi mamma on jutukas Kod; siin külas kutsutasse pere`naisi nime järele - - Reenoksese mamma ja Villemi ema Pal; pahemad kätt talus on vana perenaene, mamma SJn; [tema] mamma `olli kidsi, tu̬u̬ es massa `tü̬ü̬lisele midägi Nõo b. vanem naisterahvas Lihulas oli `jälle üks mamma, kis `õmles `niuksid `müt́sa Kir; nägin `ühte vana mammad - - ei tiä, kes ta on Juu; `oĺli üks vana mamma, mis `üeldi nikatse `aitaja SJn
Vrd mammi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur