[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

magjas(s) magjas(s) g `makja M Lei Lut(magjä-); maḱas(s), majass g maḱka, `makja (-ḱ-) Hel T V; `makjas(s) (-ḱ-) San, g `makja (-ḱ-) Rõu Räp maias magjass koore `pääle Trv; magjass aab magjavust taga Pst; maasikide pääl om `makja; ken `makjuse `asja imusteb, si̬i̬ om magjas Hls; Temä om tüdrukude `päälä eige magjas; meil `makja looma, aave `makjust taga Krk; `suhkru `pääle om kusiräädsiku kah maḱkat; egä tä näĺläne ei ole, majass eläjätüḱk, aab muedu `ni̬i̬ldu Ran; Karu om kah maḱas mi̮i̮ pääle; ma‿le majass mut́t, ma egät `sü̬ü̬ki ei sü̬ü̬; ärjä olliva lehtaena pääle maḱka Nõo; rebäne kurivaim om kannu ja `kaśse pääle majass Võn; kuis sa ommete nii maḱas olet Ote; ärä anna tälle nii paĺlu magusat, ta‿m esiki majass, ta lääp `väega maḱkass Rõn; ma‿lõ `väegõ maḱass ta magusõ pääle; temä om `makjass `tsukre pääle San; vana maḱass eläjä rõibõʔ om Urv; maḱass magõhõdõ `sü̬ü̬ke pääle Har; `maḱjass taht `kõikõ hüvvä Rõu; veneläseʔ ummaʔ avvu `pääle `maḱjaʔ Plv; hiireʔ omma˽raha pääle maḱkaʔ; ma `väega olõ süĺdi pääle majass Vas; magjäss inemine ueä magjähhusõ pääle Lut || magedavõitu liha `tõrdoh oĺl `makjas, selle ta elämä `lät́skiʔ Räp Vrd madjas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur