[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

magasi1 n, g magasi Kad Iis Trm Kod Rõu(n makaś) Plv Vas, magase Räp; maga|s g -si VNg Mär Kod Puh, -ssi Vai(n -ssi); g magasi Kei HJn, magassi JJn; magasi- Kuu RId Khk Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Hää HMd Kos Kod Äks Plt KJn TLä Võn Ote Har VId(magaśeja- Se), magase- Käi magasiait keväde odeti magassist `velga ja `süksül `makseti Vai; Peksanduse `hulkas oli `kergemaid ibasi, neid `viidi magasi ja `maksti maksud Kei; magassid, vili `pańdi `sisse, et kui tuleb näĺlaaeg, siis on võtta JJn; magasi õli `mõisas koa, magasid, kellel leib otsas õli, `ańti `mõisast magasist Kad; toond magasist rukkid Trm; vai magasi paremäd teräd `viätse, ike alateräd Kod; magasist `anti `vaestele `viĺlä Puh; lätt magasihe `viĺja `ot́sma Plv; Magasehe `viid́e kõ̭iḱ prah́t kokko, keväjä külvete tu̬u̬ `maaha, tu̬u̬peräst kah es kasuʔ `õiget `viĺjo Räp Vrd magasim, magasin1, magaski1, magats(i)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur