[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

made1 made g -me Kuu IisR Emm Tõs; madem g -e Käi Rei; hrl pl mademed Khk Kaa Phl L Ha JMd Tür

1. kividest, puudest ehitatud ülekäigukoht, purre `soose vöi jöge tehasse mademed, pannasse kiviriad jöge; üle mademete saab `kuivade `jalgadega üle Khk; säält üle jöö pole mademid Kaa; jöö madem, `pantags puu üle Käi; Ma‿p läbe teed kauda `minna, ma lähe siit otse üle mademe Rei; mademed põle jätkatud puudest `ühti, põle pukkisi all Kul; mademed oo jõe või oja või kraavi peal sedasi, käsipuud oo `kõrves Mär; esite oli lodi, siss tegid mademed koa, `viimis tegid sella Vig; se ikke jo sild, kui käsipuud `kõrvas oo, mademed ikke mud́u paar pisikest puud üle Tõs; mademed tehakse pasaoeade `peale, pannakse puid `sisse, et jala üle saab käia. obesega ei saa mademetest üle `käidud Vän; mademid `mööda `keitase `pehme maa peal Tor; jõel on nihuke läbi`käidav koht, siis seal on puu lohod, mademed, pannakse `peale, kus rahvas üle käevad Juu
2. aida trepipealne `Aida`uste esistel olid mademed. Made pidi olema `küllalt suur ja pealt sile IisR; aeda mademed oo see põrand aeda ees Mär; Aida mademete pial oli vihmaga [hea] `istuda Han; koera put́ku on mademete peal Rap; kui sa viĺla kot́i peält maha võtad ehk `peäle aad, s‿aeda mademete peäl [oled] Juu
3. leos olevate linade vajutis (puud, kivid) linaleo peal olid mademed, puud ja kibid `pańdi linade `peale `raskoseks LNg; linaligu tuleb `kinni `panna. `pandi latid `piale ja kivid lattele `piale. mademed, olid siis puud või kivid Tõs; mademed `pantase linade peale, ku nad lina leu `aukus oo Tor; puu mademed said [linadele] `piale ja kivid `puude `piale, et vesi üle `seisis KuuK Vrd mate
4. okstest, riietest vms kate, vari `Vergu linuje `pääle `pandi mademi - - `voisid `seisuda `ninda moned `päiväd `paadiss mademije all, ädä old midägi; Mademije all [võrgu] `paulad enämb `külmämist ei `kartand Kuu; paneb [peenrale, kartulikuhjale] mademed `peale Kei
5. viljavihk, lade rukki vihud `pandi `vastamidi maha, seda kutsuti mademetes, siss pekseti või `löödi vardadega Aud; lauda `juures olid pikad õled, `laotud mademesse, neist `tehti sidemeid õlekubudele Hag

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur