[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

loputus loputus Mär Saa/g loputse/ Lai, g -e Rei/-du-/ JMd VJg, Krl; loputu|ss Trv Hel, g -se Ran Puh Kam; lopotus Mar Kod(-os), g -e KJn; lobudu|s Vai, g -kse Kuu; lopputus Lüg(-os), g -e IisR
1. loputamine, uhtmine tuli kõva `vihma, aga sie õli loppotos `alles; küll sie õli ikke kole, sie [põranda] loppotus - - no oma viisteist kakskümend `ämbri ikkegi Lüg; kolm loputust tuleb teha Saa; peso `kõsta käib lopotos, aga riissa ehk pada `kõsta käib verotus Kod; siss ollu särätse `tohtre, siss jälle mugu loputust ja mis tälle nakatu `suńma Kam || fig peks, nahatäis `täämbä saat sina minu käest üte loputuse Ran
2. loputusvesi Pesu `tarvis lopputusest `välja `väenada IisR; saunas `aeta pärast `äśti pailu loputust `seĺga VJg
3. lohakas töö; lohakas inimene siande luhakass, va loputuss Trv; si̬i̬ ei ole mitte `meistre tü̬ü̬, ta om üit́s loputuss, kokku loperdet; mõni om `siande va loputuss, tal ei ole u̬u̬lt tõse tü̬ü̬ man Hel Vrd lopard1, lopõrduss
4. lainevirve, loksatus siss om järve loputuss, kui `väikset `lainet käevä `vi̬i̬rde, vähäläse tuulega Ran Vrd lope1
5. a. lora, loba `üste jumala sõna ei õle [koolis], ilma lopotus aga Kod b. lobamokk Äi seda saa `uskuda, mis see `räägib, on üks va lopudus Rei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur