[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lokk2 lokk Lüg, g lok|i Vig Tõs Tor Pil Ote San, -u Trv Pst Hel, -a Krk Puh, -o KJn; loḱk g loki Hls Krk Hel Har Krl(loḱi); p lokk|u Rei Krk TMr Rõu, -o Lüg Vai
1. lokulaud `lõune lokk juba käis, siis läks iga mies; lokk lei juo, piab `tüöle menemaie; `küögi `tütrik, sie `vemmeldas lokko `lüiä Lüg; `sööma kutsutase lokiga Tor; `mõisas oli ennem lokk KJn; ku `karja kodu kutsuts, siss lüvväs lokki Hls; ku loḱk kuulda olli, sõss olli `täädä, et [kell] katese olli; kate vasarege `lü̬ü̬di lokku. tõine tõine kõrd, pidit lugu `vällä `lü̬ü̬mä Krk; köögitüdruku asi olli loki `lü̬ü̬mine, kate puu vasarege `lü̬ü̬di, et `mõisa kõlasi Hel; sääl lüvväss lokki, ku obesit `valla võtta ja ette panna San || fig (hädaldamisest) Kiä tu̬u̬d Liided oĺl no osatanuʔ, lei iilä˽külä pääl lokku niguʔ olõss tulõkah́u välän Rõu Vrd loga3
2. krapp lokk olli karrast tett, ravva ivak sehen Krk; lehmä loḱk, kait́s `lauda kokku pant, kait́s tilla sihen Hel; loḱk, seest tetti tühäss, tila sisen, aaba puu kõlisi `äste Krl Vrd lokat
3. (muna auku ajamisest) karjatse `mängsiv lokki Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur