[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

laugas1 laugas Pöi L Juu JMd Tür/g `laukja/ Ann Kad IPõ(n laagas Trm) Plt KJn Pst Hls, `laugas R, laogass Puh, g `lauka; lougas g `louka Jäm Khk Rei
1. a. vesine või mudane lohk soos või rabas Soos, seel `laukas, oli `oide `palju `johviku, vade ega `sinne `pääle voi `mennä Kuu; tümad `laukad Lüg; See on `sõuke `laukaid täis koht seal, `sõuksed suured ullud `laukased kohad Pöi; mees uppus `louka Rei; `lauka `kohtasi pidi seal järve `jääres koa olema Juu; `laukjad, mõni on ikke `lahti kua, vesi laenetab Tür; laugas on tüma koht, ei kasva `rohtugi; niske `lauka koht, lähäd ja vajud igavest `alla Lai; Tapiku raba `laukad, [see pidi] `kińni `kasvand jäŕv olema Plt; Emäjõest käevä `lauka `väĺlä, laogaste pääl kasvava `paĺlald ubalehe Puh b. hauakoht veekogus mere `laukad ikke kiidetasse olavad, need oo sügavad kohad Mar; jõen om `lauka, sügäve koha Pst c. väike lahesopp lougas on merega ühenduses, mere lougas Jäm; mere lougas äi ole väga sügav Rei
2. kivirahn kibi `laukad Kse
3. lage põndak metsasTrm
Vrd laubas, laue, laug4, laugats, lauge2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur