[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lauba `lauba (-ä) Hlj Lüg Pöi Käi L K I M u, spor T, -e Hlj Khk Han Ris Jür JõeK Amb VMr Kad Hls Krk; `loube Emm Rei
1. laupäev, nädala 6. päev a. s `laube `öhta saab `jälle `sauna Khk; Ma ei taha nende `laubate pial mõteldagi ega neid `laubud silma ots `sallida, siis `mutku `õhtati `joodi Han; eile tite `riede, `omme on laste `laube, ja tuna `omme on poiste pühabä Jür; karduli pudru kiedeti `laube `õhtast Kad; minu ema `keetis `lauba `õhta talvel `paksu `kapsid ja liha Pal b. adv laupäeval `laube ja kolmabe oli pudru, jahupudru või tangupudru Han; `laube `käidi `kihlamas VMr; `lauba õli rükki `lõikuse `ürgus Kod; `lauba `tehti kõik söögid `vaĺmis ja kõik `tehti `korda Pil; egä `lauba oĺl leiväküdsämine Ote
2. pühade-eelne päev a. s kolmekuninga `lauba Mar; Oli suviste pühade `lauba, tegime `kartuli maha Tõs; jõõlu pühade `lauba Kod b. adv (pühade)laupäeval Jaanipäe `lauba toome `ätsid pεε ala Jäm; Pühade `loube on patt tööd teha Rei; niäri`lauba `vistlema vana uassa pori maha Kod; kae, et sina uvve `aasta `lauba tulet `Võrru Puh

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur