[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lasi|puu lasi- R eP(lassi- Khk Kär, laśsi- Lai)
1. lasik, kangastelgede osa lasipuu on `kaŋŋas`puude `korval, `sellest puust `kierata - - `kaŋŋast ette `puole Jõe; lasipuu [oli], `miska `lasti `kaŋŋast pakkust ette Hlj; lasip̀uga `lassa `kaŋŋast järele Vai; `kangal on lassibu, [millega] `lastase `lönga `järge Khk; lassibu keib augu `sisse Kär; lasipuu olli vanadel kaŋŋas`jälktel Phl; lase ükskord lasipuust `jälle Rid; lasipuu, sellega siis saab keeratud lõnga`poomi, kus lõeme `piale käib HMd; lasi`puuga laśsid pakku järele Trm; laśsipuu ots käib `aukudesse paku `sisse Lai Vrd lasidus(e)|puu, lasila|puu, lasi|mats, lasi|pulk, lasis|puu, laske|puu
2. ritv viljavihkude liigutamiseks parsil rehe `juures oli lasipuu koa, sellega `lasti `rehte maha ja `aeti päräst parred kokko Mar; siis `laśti lasi`puuga [odrad parsilt] maha ja `väeti `angudega või rähädega rihale laiale Vig; lasibu oli see, kellega `rehte sai maha turgitud; lasibuga kaevati augud `laugudesse Juu; kui vanast `rehte pekseti, siis oli lasipuu, jämeda otsaga lükati paŕss `ahte alt, terava otsaga `aeti augud `ahte `sisse, siis `kuivas reht paremini Koe; lasi`puuga lastasse `rehte maha Trm; lasi`puuga kaeveti rest, lasi`puuga lükäsid parred kõrvale ja laśkid lau maha Kod; kus si lasibu on, rehi tahab maha `kaeva KJn
3. lasila, hobuste lasipuu `Veskete ees oli lasipuu, ömargune puu kahe kolme posti peal - - obused olid lasipuus `kinni Pöi; pane obu lasibu `külge `kindi Muh; Lasipuu ots on täitsa mäda Mar; keriku all ja `poodide ees oo lasibud; täna oo kõik lasipuud obusid täis Mär; ära obust väga lühedalt lasibu `küĺgi sio Vän; obused on lasibu `küĺges `kińni kiriku `juures Juu; panin obuse lasipuu `külge `kińni ja läksin `sisse Iis || silla käsipuuKse Vrd lasila|puu, lasina|puu, lasin|puu
Vrd lasing, lasingu|puu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur