[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lantsak(as) lantsa|k Aud JMd, lantsa|kas VNg/`l-/ Mus/g -ga/ Mih PJg Hää Koe VJg, lansa|kas Pöi Mär PJg Vän Juu HJn JMd Tür Pai Pee VMr VJg Plt, g -ka; lansa|k Jäm/g -gu/ Vän Trm Plt Pil/g -ka/, landsa|k Trv Krk Ran, g -ku
1. magamisase ta magab lansagude pεεl Jäm; Ma oli sii lansaka peal natukse `aegu Pöi; soldatid tegid omale lantsakad sii seina `peale ülese Aud; lansaku peal rehetoas magasid `teenrid Vän; lantsaka all on `suapad JMd; seina `sisse `lasti augud, `teiba otsad `pańdi `aukude `sisse - - põhilauad ja õled `pańdi kua `sisse, nüid oli lantsakas `vaĺmis Koe; lansakas, sie oli niisugune magamise raam VMr; magab lansaka peal Pil
2. a. ree- või vankriraam Kust nüid neid lantsakaid `ühtelugu võtta oli, koormas `tehti ikke `vaĺmisse Mih; ree lantsakas PJg || ree tiivad ja varvad, kõik nimetasse meie pool lansakuks Plt Vrd lantsid, lantska b. reekori kresla on sie kõige uuvemb, vanast `üeĺdi korup vai lansak Trm; lansak oli puu `pulkadest, külle puud painutud Plt
Vrd lantsad, lantski
3. katusealune `raute jääres on nihukesed lansakad, kus inimesed `ootavad; lansakal on teene jäär `lahtine, teene jäär `moani; vasikas on lansaka all Juu; eina lansakas, katus ainult pial, `muidu `lahtine VJg
4. fig lai, lahmakas (asi); suur tükk `kupra lansakas - - nagu pool `auna, kaks teivast `vilta ja teised `püsti PJg; nii suure lantsaka annad sa minul Hää; ase nigu va lansakas `nurkas JMd; naha `pesmise man tulli suur landsak ihu pu̬u̬lt, si̬i̬ kõlu Krk; kohegi `mińti, `võeti landsak üle pää, kas mõni vana palit vai Ran || jahust ja rasvast klimpMus
Vrd lantsik(as)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur