[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

laik1 laik g laigu spor Sa (laego), Saa Jür Kad Sim Hls Krk, `laigu Hlj, laigo Emm, laegu Pöi Muh Mär Vig JMd Kod Ksi KJn Nõo, laega Aud; laiḱ Hel Har
1. plekk; lapike oras `koltsid `laikusi täis Krj; Nelja silmaga koer oli, silma `moodi laigud olid `silmade vahel Pöi; taevas `lootleb, sõukst `valged laegud ollid naa kut oleks virmalised oln Muh; `poolgad kasuvad laegu `viisi, igas pool ei ole Vig; `riidel mustad laigud sees Kse; vere laegud pial JMd; kõik lumi on läind, mõni laik aga viel on Kad; katusest on vett, näe, läbi tuld, laes kohe päratu laik Sim; see on laeguline riie, kõik `laika täis KJn || põle lebä `laikogi veel saand Vig
2. lauguga (loomast) laigul oĺli `siĺmi ja `sarvi vahe kikk `valge Saa; ma müüsi oma laigu ärä Hls; ka laigul olet `anden süvvä Krk; tu̬u̬ sa miu laegule ka `kaaru; tõenekõrd sünnip küll emä `mu̬u̬du vars, emä om laik ja vars ka om laik Nõo; mul om laiḱ otsaga lihm Har || kriips oateral ku laigu musta, siss om uba valmiss Krk Vrd laigass
3. juukselahk laigu suiun teise küĺle pääl Saa; vanast lükäti laik kess`paika `otsa Hls; `laiku aa nina‿pält juuste `sisse; `juuse om `laiku suiut Krk Vrd lahk1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur