[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

liugutam(m)a `liugutama VNg, -mma Lüg liugu laskma `lapsed `liugutavad Lüg Vrd liuguma, liuma
lougutama lougutama haugutama teine jo ää läin, tä lougutab ike viil järile Var
*luugutama (nad) luugutavad kluugutama Su̬u̬kured luugutavad klug-lug-lug-luu Hää Vrd kluugama

lõugutama lõugutama Pöi Muh L(-go- Mar) K Iis Lai, -eme San, `l- Jõh IisR, lõõgu- Kod; löugu|tama Sa Phl Ris, -dema Käi; lougu|tama SaLä Kär Han, -dama Hi, `l- Kuu VNg; `leugutama Hlj

1. lina- või kanepivarsi lõuguti vahel murdma Tänä `täüdüb `mennä linu `lougutama Kuu; Sa oled kohe kui linu `lõugutamast `tulnud (väsinud) IisR; puu leheb lougutes puruks ning kiud jäävad `järge Khk; vanast linad löugutati ära, `röhved `väĺja Mus; Lina `talgud olid mardi kadri `aegu - - naised lõugutasid ja `ropsisid Pöi; kus lõugutet kanepid oo Muh; Pahema kεε oli linapüu, parama kεεga aga lougudati Emm; kui linu lougudeda, siis tulevad lina küljest puud ära ja kiud jäävad `järgi Rei; `kostis kos `maale ära, kui lenu lougutati Han; siis `pańdi lenarehi ülesse, `köeti kuevase. kui nad kuevad olid, siis akati neid lõugutama Mih; koĺgispuud lõugutavad lina `peosi Hää; Kui linad lõugutud said, akati ropsima Kei; `enne `mihkle `pääva lõugutati linad ää Jür; Lõugutand külmaga kojas linu, kääd jäänd jo `kohma Amb; teine pani siis seda kanepid, lükkas `sõnna ruobi vahele ja teine siis lõugutas sedasi Koe; tüdrukud ja poisid kõik siis lõugutasid linu VMr; sie lõugutab paĺlu linu Iis; lõuguti on suur pakk, sellega lõugutasse linu Plt || piltl kennel narr (nari) oli, siis see käis sääl ukse vahel seda lougutamas Jäm; Tulge ruttu väravast läbi, muidu `saate löugutamist (jääte värava vahele) Kaa Vrd lõugendama
2. laterdama; sõnelema; taga rääkima Tämä `lõuad ei `sõisa rahul, `mutku `lõugutab; Mis meil ikke `rääkida õli, `ninda sama `lõugutasima Jõh; Ta lougutas natuse liiga paelu oma suuga Jäm; sańt laps löugudab ikka `vastu Khk; löugutag mette ilmast `ilma Vll; Oli Juhanit mütu korda külas löugutand Pha; Muud ta äi tee kut lõugutab `teisi taga Pöi; ma lõuguta `peale teitega nagu lõlle kauss Muh; Jo igas külas on `keegi, kis on `kange oma `löugi lougudama Rei; mis sa lõugotad `eese `suuga nii paĺlo, ega see kõik tõsi põle Mar; las kubjas lõugutab peale Tor; tule mette lõugutama `siia Kse; mis sa augud, ole vaid, äe lõuguta Hag; mina ei aka sinuga `vassamiisi kolgotama, `lõugu lõõgutama Kod; kui ta külas oli lõugutamas käind, siis süda jäi rahu Lai; lõbeśk, kis lõugutab ala, `teisi inimesi rapib ala Pil Vrd lõugama, lõugerdama, löukuma
Vrd lõugetama, lõugitsema
3. harutama köist üles lougudama Rei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur