[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

-lantse Ls lõntse-lantse
lontse lontse g `lontse Kad; n, g `lontse Kuu, lońtse Rak, lonse VMr Kad lobjakas, märg lumi Ilm `lähteb `huonuks, kova tuul ja `lontset sadab Kuu; sajab lonset Kad; lońtse on märg lumi, sügise sajab sie lońtse Rak Vrd lonts2, lontsak1
lõntse lõntse Kse Tõs PJg Koe VJg Äks Ksi SJn, lõndse Kod KJn TLä Kam, g `lõntse; n, g lõntse Vig Puh Ote, `lõntse IisR; lõ̭ndsõʔ Kan Plv(-ts-), g `lõ̭ntsõ Plv Se; n lõnse Pöi Ksi Pil; n, g lõnse Sim
1. lake, lurr `Viska `siale `lõntset ette IisR; lõntse oo üks koerasupp Kse; `ańti igavest lõntset, vedel lõntse oli kausis VJg; on üks lõntse kah Äks; mes tu̬u̬ `piätäp kah, t‿om jo lõndse Ran; ma `uhtsi lõndset täis endä; esi seevä ääd `sü̬ü̬ki, aga `ti̬i̬ndrele `anti lõndset, es anda `leibä ka sinna manu Nõo; ta `üitsegi piim ei ole, ta om lõndse, mõni piimä raasuke `ilmlep siin sisen (hapupiimast) Kam; taa um `väega veteĺ, taa um ku lõ̭ntsõʔ Plv || lima või muda Ta (mõrd) on `paergus lõnset täis Pöi Vrd lints, lõndsik, lõnkse, lõnts1, lõntska
2. (viletsast maast) taa vana lõ̭ndsõʔ um, tah kasu ei midägiʔ Plv
3. lõnges olend lehmä `tulliva kodu, `oĺliva tühjä kui `lõntse Ran; kas tuu piḱk lõ̭ndsõ˽ka oĺl kotoh Se

lõuntse g `lõuntse Ris HMd, `löuntse Khk Mus Kaa Käi Phl Ris, `lountse Jäm Khk Emm Rei = lõunane veistele tuleb `lountse kord käde anda Khk; Mool läks juba enni lountse `aega kere nii eleks Rei; `lõuntse puśsiga läks `linna Ris; lõuntsele lõunale, lõunat sööma tulavad `löuntsele Khk; kanad tulid ka oomingutsele vöi oliks se `löuntsele Mus; mool pole `aega, naine oodab `löuntsele Käi; lähme `lõuntsele HMd

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur