[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

laks2 laks g laksi Jäm Mus Phl Mar Plt, `laksi Kuu VNg/n `laksi/ lõhekala täsa‿p saa `laksi `ühti Mus; laksil on nokk kurgu all Phl; ma sai tänäkond ühö laksi kätte, see kasvab suuress Mar || lestakala Vähikäsi `kammila`poigi `hüüedä laks Kuu
lenks2 lenks g lenksu väike vedeliku kogus, tilk oli lenks `piima pleki põhjas; sain lenksu vett `ämbrisse Kad
liks2 liks Pöi Mar Kod int, on Korra tegi liks [raadio sees], oli vagusi ja püme Pöi; vesi kukub liks liks laess `alla; `veike koer aagub liks liks liks Kod Vrd lõks2, pliks, plõks1
loks2 loks g loks|u Koe Hls Puh Krl, -o Kod; n, g `loksu Kuu VNg Vai loksumine a. (veest) Tuli aga `laine `loksu `rohkemb `ranna `pääle, `loksut sen ohukase jää sadame siess ja kivije vahel `väigästeks tükküjeks Kuu; kui vesi on vagane, siis ei ole `laine `loksu `kuulla Vai; `laugne laene, `pitkämine lü̬ü̬b sedä `lokso; veikesed loksod tullud kivede vahele Kod Vrd lokse b. (linnuhäälitsusest) kana ti̬i̬b juba mõne loksu, tahab `audume minna Hls
luks2 luks Hää, luḱs Hls Krk, g luksi vana vilets hobune, kronu vana luksist ei saa kudagi `valla Hls; sõidu obese oidass esi ja vana luksi esi; Ärä sedä `luksi ette pane, si̬i̬ ei jõvva midägi vedäde Krk
lõks2 lõks Muh Mär Kod, g lõksu Tõs Juu Koe KJn M Puh San; lõḱs g lõksi Puh Kam Ote; p `lõksu Mar/-o/ Vig Vän KuuK Plt, `leksu Jõe
1. a. lõksatus pisike ääl, pisike lõks, lõks kuulda kohe Tõs; mia `kuuli ütte väikst `lõksu Hls; uśs tei üte lõksu San b. luksatus lõksud käevad sedasi vahest Juu; mul käeva lõksu Puh; c. int lingi nina tegi lõks Muh; närib `pähklid lõks ja lõks Mär; akanud kuduma lõks-lõks Kod; ni̬i̬ lääve katik ku lõks ja lõks Krk; kui tu `lõḱsmine tulõ, siss tege iks lõḱs ja lõḱs Kam
Vrd klõks2, liks2, luks1
2. lõksu lööma 1. külmast paukuma Oĺli küĺm, et `lõksu lõi Vän; aa `teivad lüövad küĺma pärast `lõksu Koe; lü̬ü̬b küĺmä kähen `lõksu Trv; kui õige `lõksu lü̬ü̬b, siss pannass obestele lämit vett küĺmäle sekkä Hel 2. aega surnuks lööma `naised `saavad `leksu `lüia küll Jõe; `enne oli neid `nuori inimesi, nied mutku lõivad `lõksu KuuK; mis te käede `lõksu `lü̬ü̬mä küllä `mü̬ü̬dä Puh
lõnks2 lõnks g lõnksu Pöi Rid, `lõnksu Lüg; lönks g lönksu Emm = lõnk Üks lõnks jäi `sisse, `lõnksu taha jäi `aisa nupp, sis pidas Lüg; roadil lõnks sihes; [vikat] lõi lõnksu sisse Pöi; öhe lönksu lasi vesikaarst `loode (tuulest) Emm Vrd jõnks1, lenks1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur