[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

laudi2 n, g laudi Mär Hää Ris Juu Kos Amb JMd VJg San, g `laudi Pst Hls; n, g `laudi VNg Jõh L(`laodi Aud) HMd Kei Hag Rap Kos Amb JMd Tür Koe VMr Sim MMg Pal Lai KLõ M Nõo TMr Kam San VLä
1. seinariiul leva laudi `aites lae all Mär; või ja leha oo `sahvres `laudi pääl Aud; vanasti oli lie`lõuka `jaares seena `küges laudi, seena `sisse olid `lastud aogud, `sinna `padi pulgad ja `pulkade `piale tuli lai laud, sie oli laudi, nõud tõsteti laudi `piale `kuivama Kos; `sahvri `laudil, `laudi pial Lai; vake pääl om `laudi Trv; `laudi ollive `kambre nurgan; pane lap `laudile Pst; `laudi om köögin ja `sahvrin, kus `pääle pannas lusiku ja liua, kik nõu pannas `laudi pääl Hls; `võ̭õ̭ra leib om `laudin Krl
2. saunalava ega˽ma˽`laudilõ ei olõ˽kona lännüki. mai˽saa˽`laudi pääle ronidõ San; `laudil vihutass Urv
3. surnulava `Surrud `pesti ja `pandi `riide, siis `tõsseti `laudile Jõh; `surnu `panti `laudi `pääle Krk
4. veskikivi alus paneme terad laudille JMd Vrd kivilaudi
Vrd laud, laude, laudu2
lodi2 lodi Rõu, g lodja Plv, lod́a Räp, lodi Se (söödav jõekala) Lodi um jäl lühükene, suurõ `pääga - - eläse˽kivi all ja˽puru sisehn Rõu; `lotja ma‿i olõʔ esi˽söönüʔ Plv; lod́aʔ omaʔ kivve seeh Räp
ludi2 ludi Kaa Muh (erinevad rohttaimed) Selle ludiga pole muud kut katusearja pεεle, malkade ala aitab panna Kaa; ludidel oo `kolsed `õitsed; ludid ei `õitse, muidu `sõuke aŕk rohi, pisike aŕk `otsas; ludid kasuvad odra sihes, nõnna samma kõrguksed oo; linade sihes kasuvad koa ludid Muh Vrd lude2

lüdi2 lüdi Khk Kse Var lüli keti lüdid keik εε roostetand Khk; seĺla rool o lüdid, mis üksteise `küĺges kinni oo Kse; ja `vandusega piibud olid - - varre otsas oli see kaha ja suured lüdid olid sial vahel; kett oo lüdidest kokku `pandud; ahelal oo paelu lüdisi Tõs; seĺgroog oo lüdidest koos PJg; ket́i lüdi Hää || kaalunäit margapuul lüdid olid pial, `sisse üks riips põletud või sedasi (mitu naela kaalus) Aud Vrd lüli1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur