[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kura1 kura Vll Muh spor L, Kod MMg hv Ksi, Kõp Vil eL(kora); kuura Kul Mär Rap Pai Koe Plt
1. vasak kui vassak käsi, siis oo kura käpp Muh; kuura `kääga inimene; läks kuura kätt Kul; `Mihkel on kura `kääga ja tegi `tisleri pingi kura käe `järgi Tor; kura käsi ja `õige käsi Hää; tema lombas kura `jalga Saa; Vaadake, et te pahemat kätt enne ei pane [särgikäisesse], siis laps jääb kuura (kura) käpaga Rap; `ü̬ü̬ssi akas mul üks kura jala `veike su̬u̬n kokku `kiskma; Esimalt `kääna kurakätt, siss juba paestabki ärä Vil; mõni inime teeb tüüd kura `käega; koralt pu̬u̬ld ärä rabat Trv; kura käsi ei mõista midägi tetä; kaugass oo kural pu̬u̬l, `paklise `ammel Krk; vist kora jalaga sängist maha `astnu Ran; ku kora suupu̬u̬l sü̬ü̬däp, saap külä `leibä; ääpoolitse siĺmäga ma näe, kora siĺmäga ei näe midägi Nõo; Ku˽kedrätäss, siss `aetass [vokiratast] alasi `hääle poolõ, `iśkmise `aigu aiass kuralõ poolõ Kan; käänäʔ kuralõ poolõʔ; Kurra kätt `peetäss iks halvõmbass, kae˽tiä iks om kah sääne jõvvõtukõnõ Urv; käänäʔ korra kätt minemõ Krl; niku kõŕdsist `mü̬ü̬dä saat, nii kääna kurra kätt, siss olõt `õkva man Har; ku näed tuulispääd, siss `tõmba väits kolm `kõrda kura kundsa alt läbi Rõu; mul üt́s kõ̭iḱ, kas luits saa `häähä kätte vai `kurra kätte Plv; lamass om `algmin püḱä kurast `puolõst Lei
2. pahem (pool) `Rõõval om kura pu̬u̬ĺ tunda ik Hls
Vrd kuri2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur