[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuppel1 kuppel Kaa, g `kupli R Pöi Emm Mar Kse Tõs JMd VJg Iis Krk, `kuple Tor Saa Juu Koe Plt KJn Krk; kupel g `kupli Khn/n -õl/ Trm Puh San, g `kuple Trv; n, g `kupli Nõo Rõu Vas Räp, `kuple Se; kupal g `kupla Ris
1. õõnes ese, hrl millegi katmiseks a. lambivari, -kuppel Eli on nüüd küll, voib `panna `kupli kärama Hlj; `lambil on kuppel pääl, et `kupliga `näitab pali paremast `valgust kui `ilma `kuplita Lüg; Kena `kupliga lamp oli, suur `valge kivi kuppel oli peal Pöi; ta saand änam kupelt `peale `ühti Kse; Lambi kupõl `umnõ `kärbläse sjõttõga Khn; ta pime luom `löhkus lambi `kupla ää Ris; lambil on sinine kuppel Iis; `lõhksid ärä `kuple; ei ole kuppelt piäl KJn; lambi kuppel o katik, ilma `kupled ei saa Krk; `pernane `oĺli takataren ja `kupliga laḿp `oĺli `lavva pääl Nõo; ta `kaupless lambi kupeldege San; meil oĺliva˽tarõh `kupliga ja klaasiga laḿbiʔ Räp; olõ õs `lampege `kuplegaʔ Se b. kumer (torni)katus Päŕt värvis [kiriku] tornid õbega äe, torni `kuplid särasid kõik Pöi; vene kerikul on kuppel Iis Vrd kopsli, kupsli
2. fig pea, kolu Nüüd akkas ka mul `kupli all särämä (sain aru); Sul o kuppel sinine, kust sa oled `sinne hüä `paugu saand Kuu; Sel iga päev kuppel sumiseb (purjus) IisR; Juhani kuppel jägab - - eesti (hästi) Kaa

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur