[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kulla1 kulla Khk Muh Khn Juu JMd VJg Kod Plt Trv Krk Nõo San Har VId(kuĺla, kuĺa Se), `kulla Lüg Vai, `kuĺla Rid
1. armas, pai õle nüüd `kallis `kulla `lapsukane, mene magamaìe Lüg; Kulla inimene, saa aru, ma pole mette teind soole paha Khk; küll mina ole kannata soan, kulla laps Muh; Kulla mies, lasõ‿nd ta `lahti Khn; kulla mies, mis sa nüid tied JMd; kulla mi̬i̬s, võta minu kua `piäle Kod; kulla laps, ei ma enam määleta Plt; kulla veli, massa kitsike Trv; oh sa kulla latseke, kudass sa ometi nõnda kukun olet Krk; kulla mi̬i̬s, ma näi sutt onde Nõo; kulla mi̬i̬s, ärä mingu San; kulla veli, olõ nii˽hää, ala mitte pahass panduʔ Har; Är‿sa˽nu˽kulla imäkene tu̬u̬d kelle ülguʔ et mul rassõ um Rõu; kulla peremehekene, kunass ma niidi, hummogu oĺl likõ, lõun`aigu oĺl kuum, õdagu oĺl kuiv Vas Vrd kullu
2. (emf hüüatustes) ah sa `kulla jumal Vai; os‿sa kulla aeg õt́e, kui ilus se on Juu; Mi‿sa˽kulla hińg tu̬u̬ pulgagaʔ är ti̬i̬t vai õlõt Rõu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur