[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–35. vihik (a–päevätuss)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuli2 kuli R Sa Muh Phl Vig K(kuuli Jür) I Puh
1. endisaegne mahumõõt `vilja `miedeta kuliga VNg; kulis on juo `kümme `puuda; rukkide järele üheksa `puuda `kaalus üks kuli Lüg; kuli rukkid õli viis vakka Vai; kuli umalid Kär; Kuus kuli jahu Vig; Viis vakka läks kulisse Amb; `kaeksa vierikud `viĺla `üiti üks kuli JJn; kaks püt́ti on puol kuli; kaksteistkümme rubla `maksis kuli rukkid VMr; Sepale `maksis iga talu puol kuli rukkid, siis tegi [ta] `aasta `ringi kõik tüöd ära Kad; olin suvilisest, sain kuli rukid ja odre VJg; Neĺla pääva mehed, neil tuli ikke kolm kuli rukkid külvata Sim; siis ma sain sellega kuli `suola Iis; kulidega mõõdeti teri Pil
2. kott; (kauba)pakk `enne vanast oli rogoska kulid minegä `viĺla `veideti Vai; `soola `toodi vanasti ikka vahel kulidega Khk; `tehti suured kulid, `tehti äbemada kaltsu kuli, nii et viie inimesega `andis kikerda; Me töime esiti `eestele tikkusi ikka kulide `viiti Pöi; kulid `ollid niinest ja robuskist Muh; kaks kuli takkusi on veel kedrata Phl; viĺla ja soola kot́tisi `üiti kuliks, koa sukkurt `vieti kulidega Kos; Ennevanast olid niineroguskist tehtud kulid Iis; tubak on kulin Kod; poomvilla kulid MMg; kuli on se kuuepuudane kot́t Lai; kulid olid roguśkist `tehtud Plt
Vrd kull2, kuul2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur