[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuis kuis Kuu Hls, kuiss Kse Hel Puh Kam Rõn San V(-śs Rõu)
1. kuidas a. otseses küsimuses kuiss sa `ütlit San; kuiss tu̬u̬ oĺl Krl; kuiss käsi käü Har; kuiśs ta nii rassõ um Rõu; kuiss läśknaanõ teḱk Vas; kuiss nimä˽ka˽kõnõli Se b. hüüatustes, retoorilistes küsimustes kuiss ma akka last `tapma Kse; kuiss si̬i̬ ilm om `lännü Kam; Jummal ti̬i̬d, kuiss meil ta elu nii kõrrast är om Urv; oh taad ihukõist, kuiss ta nu nii ärʔ väsüss Krl; kuiss sa siss süüä ei˽tahaʔ Har; No˽kuiss sa sõ̭ss külmä vi̬i̬ `sisse õ̭ks läät Rõu; kuiss sa `julksi iämulgu veere pääle minnäʔ Vas; kuiss na nii lihonõs Se c. alustab kõrvallauset mine `kulle `järgi, kuis si̬i̬ olli Hls; ma ei tiiä, kuiss mihe varemb ärä sureve Hel; kõneldi iks vanast, kuiss vaemu käenuva kodu Kam; ka‿sa˽tu̬u̬d tiiät kuiss lat́s tark saa ja rikass Urv; inemise murõtasõʔ, kuiss `talvõ saat eluga `kõrda Har; näüdäśs kuiss nu̬u̬ŕpaaŕ magama lät́s Vas
2. kui (küsilause algul) Kuis vana sa oled juo; Kuis suur se sis oli; Kuis `palju sie kell on juo Kuu; kuis vahn sa olede Lei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur