[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kugar kugar g -a Saa Vil Trv T Räp(-), -e M San, `kukra KJn Trv; kukar g `kukra Tür Lai Kõp, kugara T V(-); pl kugrid, `kukrad Hää, kugarõʔ Har Rõu(kogaraʔ), `kukrõʔ Har Lei
1. hrl pl kupar lina kugrid laperdadass ära; Linad `viiti likku ja `kukrad `pańti `kuivema Hää; muul ei ole kugarid kui linal Saa; kugara `panti `sarda Trv; lina kasusi, olli vi̬i̬ all, pallalt kugare paśtiv vi̬i̬ alt `vällä Pst; Kugarte sehen om lina seemel Hls; lina `äitsnep ärä, siss tulep kugar `otsa Krk; kugara kraadsiti otsast ärä; kui `sarda tõsteti, es sata vihm kugarde `pääle Ran; `öide tuleva lina kugardest; ku lina joba kugarade läits, ja vahatsess läits, siss `oĺli parass kakku Nõo; kui lina valmiss sai, lätsivä kugara päeväga kõllatsess vai pruuniss ja mustass kah; kugarist sai agana ja `si̬i̬mne Kam; siss om tal paĺlu kugarid otsan Ote; kugare sehen omma `seemne San; Linapeol suiti kugara otsast ärʔ ja viidi linaʔ likku Urv; `Kukrõʔ läävä˽ka˽kõllatsõss Har Vrd kugarm, kugur
2. (rooja)pabul aian lume pääl olliva jäńesse kugara; lammass situb kah kugarit - - kõva ja ümärigu Ran; Suure sitikamarja nigu lamba kugara Nõo

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur