[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kruup kruup g kruubi Jäm Hi(krou- Phl) LäLo Hää HaLo Juu VJg I TaPõ Plt u Hel TLä, `kruubi, `kruupi R, kruuba Urv Har Rõu; ruup g ruubi Sa L KJn u M; kruuk g kruugi Rei Mar Juu; krupp Kei, kruṕp T Plv, g krupi; kruuṕ g kruubi Krl Rõu Plv Vas; pl krupiʔ Räp Se, krupaʔ, krupõʔ Urv, groubaʔ Lei, krupõnaʔ Lut hrl pl ketest puhastatud ja ümmarguseks hõõrutud viljatera (hrl oder) `kruupisi teha `veskis, `kruubist on `kuoritu lese `välla; `kruupidest `panna suppile `suurust, siis jääb supp `valgemb Lüg; odra vöi nisu nahk `vöötasse pεεlt εε, nee on ruubid Khk; pane `löunaks `ruupisi `keema Vll; kas `teitel suuremaal `kruupe ei `tehtakse ka Rei; kruuk oo jo tangod; kaks jago pane vett, üks jago pane kruubisid Mar; viĺlal `võetse ka kest maha ruubi teu `aegas Kse; Panõmõ `ruupa ka supissõ Khn; ruubidest tehasse suppi Tor; kruubi tegemene läks `rohkem `maksma, kruubi mat́t oli kaĺlim HMd; kruubid on jämedämäd, tangud on `peened Juu; odradest tehasse `kruupisi JMd; vanarahvas tegivad `uhmri sees `kruupisid Trm; kruup on kõva `keema Äks; meie isa `veśki `kruupa ei tehnud Lai; siis oli `raske `saia neid `ruupisi KJn; `ruupest mõni ki̬i̬t́ üt́site piimä`putru Hls; Kesvä `panti `uhmrede, surveti `sõkle säĺläst ärä, nu̬u̬ `olli sis krupi Nõo; `taoti kesvä kah sekkä kruppõss (supile) Kam; uaʔ keedetess `kruupõgõ; ru̬u̬g um ilma kruubõdõ Krl; kesvist tetäss krupiʔ; krupiʔ ummaʔ jämehämbä˽ku `suurmaʔ Plv; Upõ keedete kruppõgaʔ Räp; `uhmrõn suruti groubaʔ jeunemuśtu Lei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur