[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

korp1 korp Hlj, g korba Jäm Khk Kaa spor L K, I M Krl, `korba Lüg(g `korpa) Jõh, korbi Vän Kad, korbu Kod; koŕp PJg Trv, g korbi Kse, koŕba Tor Saa; in `korbas Kuu; n `korpa Vai
1. paks krobeline puukoor, korp `männi puu on `korpa `kuorega Lüg; puu tüve pεεl kasub paks korp Jäm; männa korbist tehasse pudeli `koŕka Kse; `maarjakased on korbikused, paksud korbad Vän; paeo koŕp viiatse `parkija kätte Tor; kase korbaga pargiti `pastled Ris; kase korp on paks koor, pragusi täis kõik Nis; mäńni korbast `tehtasse kala `võrkudelle käbisid; kuuse korbaga pargitasse `nahka Kad; Isegi õli kuulda, et mõned sepad kase korpadega on [ääsitulel] neskeisi veiksemid asju kokku jootnud vai keetnud Trm; korp kutsuts kase alumist `paksu ku̬u̬rt ku köŕr är võet Hls; pedäje korp; aaval, mis tüve pu̬u̬l si̬i̬ paks ku̬u̬ŕ kutsuts korbass; niidse korp väidsege kaabitside ärä [viisutegemisel] Krk Vrd karp1, korbas2
2. muu paksem kattekihta.  haavale tõmbunud kõva koorik (ka selle tükk), kärn; mustusest kõvaks tõmbunud kord; kare, pragunenud nahk Nä messuguses `korbas su jalad on pese omitegi neid Kuu; kanna all paks nahk. tuleb maha, kui `vihtled - - `korpa tuleb maha; mõni aav akab paranema, korp tuleb `piale - - korba all paraneb aav ruttu PJg; rõuetand inime, korbid on näo peal Vän; nisuke korba kord lüeb pähä siis kui pia on `kärnas Kad; kärnä korbud on rangi küĺjen, obesel kaal `kat́ki Kod; kui `lõikad ää või `käegi, siis jääb siia korp `piale Ksi; mine pese korp maha KJn; nahk om `lõhki, ragenu, aap `korpa päält - - paksun korban Hls b.  kõva lume-, mullakoorik lumel on korbakord pεεl. korp on nii köva, lammudab jalavarjud εε Khk; lumi kannab pial. kõva korp pial VMr; lume angele `tõmbab korba `piäle Kod; võtab korba (mullakooriku) väĺla pial `pehmemast. vihmaga oli kõva korp tulnud Pal Vrd korbe1 c.  (peenike) soomus kui kala suitsutada, sõss ei võta mitte sedä `korpa tal maha seĺläst Trv d.  marjade jahukaste karu `marjel om korp Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur