[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–35. vihik (a–päevätuss)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kontraht (variante) `kontrah|t (-h|), `kontreh|t, `kondrah|t, `kuntrah|t, `kuntreh|t g -i, -e; `kontra|t, `kondra|t (-), `kondraa|t (-), `konra|t, `kuntra|t, `kundra|t, `kuntraa|t (-) g -ti, -di; `kondrakt g -i; kondra|k g -ku, -ko; kundra|k (-) g -gu, -ki; `kuntrei leping, kontraht `erra `juures jo `kirjudetti `kontratidele `alle Lüg; `kontrahis [oli] kohe `kirjudettu‿t, `luomade `juotmise ja `lamba pesemise koht Vai; kuha `kuntrei Jäm; `puuma `kohtadele `tehti `kuntrahid Khk; Siis kui [rendi] `kontrahi aeg täis sai, siis pitkendasid `jälle Pöi; rendi `kuntrati peal oli kõik üleväl, kui paĺlo sool rukit oli lõigata ja kui paĺlo `roogu Mar; `kontrahe aeg on `otsas, võis [teenija] `lahti `laska Aud; tie üks `kindel `kontrat Ris; `kontrahi leht, seäl olid kõik aśjad (maksud) üleväl; ikke `käidi `kohtus `kontrah̀ti kińnitamas Juu; lähän tien `kondrahvi kinnituse Iis; `kondrat kirjutets maha kummaspoole talu jääb; esä tei `kondradi poja `pääle Hls; edimäld `oĺli `kondradi kirjutedu, et egä päiv suṕp `kiissu [mõisale järverendiks]; kui sul talu `kondrat (ostuleping) `taskun `oĺli, siss võesid egän valla ametin olla Ran; maa andass terä pääle, perremiiss tege teräkesega tu̬u̬d `kondrat́ti Har; vaest surm and `aigu vi̬i̬l, ma timäga vi̬i̬l kondrakut tennüʔ ei olõʔ Plv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur