[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

konkama `konkama, kongata Phl Mär Tor Hää Kod M Ran San V(`kunkam[m]a, kungadaʔ), `konkada VNg
1. lonkama; kõikuma, lõnkumaTor Kod Krk Ran V `kaardis laud `konkab Tor; alate `aige, `lonkab ja `konkab Kod; [hobune] kongass kolme jala pääl Ran; kuŕg lät́s kongatõn, tõist `jalga tõngatõn rhvl Har; lammass `konkass ütte `jalga Plv; kuiss `jalga `konkass ja likahtass Räp; täl om õks tuu hüä jalakõnõ vaest lühep, `veiga `kunkass Se Vrd kõnkama
2. pidevalt liigutama a. (peaga) noogutama vihub `ända ja `konkab Hää; mõni kõnelep siss temä `konkap `pääge iki `järgi; teret́s `õige `lahkest ja kongaśs `pääge Hls; suve obestel om `konkamise aig `jaakapäevä kuul, ku kiimi nõ̭na `sõõrmede `sisse tükive Krk Vrd kongutamab. sikutiga õngitsemaTrv Ran San Lutsu końks - - lasti põhja ja kongati üles alla Trv
3. lööma `konkas jala `vastu kibi Mär
4. pilkama, narrima ära `konka toist VNg; ta `konkas mind (ütles halvasti) Phl; nigu `konkamisess tu sõna `olli Ran

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur