[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kongutama kongutama Kse Han Hää Kõp Trv Puh Nõo San Rõu/-mma/, -eme Hls Krk(-em); kongotama Kod, -mma Se; kungutam(m)a Rõu Se
1. pidevalt liigutamaa. (peaga) noogutama Kui need pimedad `kärm(p)sed sui obustel `liiga akkavad tegema, siis obused `mutku kongutavad piadega Han; kas sa said aru ku ma sulle kongutasi Hää; obesad kongutavad Kõp; paĺt kongut́s pääd, midägi es lausu Hls; kongutemine, ku ta (hobune) arvalt sõidul pääd `viskass Krk; `päägaʔ kungutamma Rõu Vrd konkamab. kõigutama, edasi-tagasi liigutama ma pia kongutama [kangutama püsti tõustes], enne ku‿ma üless saa Nõo; latsõ `häĺlü kungutamma Rõu
2. konguga või küürutades töötama; urgitsema tuul `virpinud ärä rükkid, räesiline vili, siis siŕbigä kongotas tädä Kod; latse kongutanuva kapi alt kepiga `väĺlä [lihataldriku]; ega ta tü̬ü̬d ei viisi tetä, jõe veeren kongutap (õngitseb) `kallu Nõo; Sääl `virkse pääl nimä˽no˽kongutasõ˽ja kongutasõʔ, ega nimäʔ edesi saa‿õiʔ; Kõ̭iḱ päiv kongudi (kõplasin) `kapsta nurmõn Rõu; kongotamma [konguga] `kapla kokko `laskma Se
3. (vedelikunõu) kallutama ku pütüst inäp vett joose ei `väĺlä, sis kungutõdass; kungutõh tuĺl viil mitu `pańgi vett Se
4. fig nuruma, mangumaPuh Nõo kas mul toda vaja, et ma siu käest konguta tedä, mia saa muialt ka, ku mul vaja om Nõo

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur