[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–34. vihik (a–puisklema)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kolk2 kolk Khk Kse Kod Hls, g kolgu Trm Lai(-a); koĺk Puh Võn Vas, g kolgi Nõo, koĺgi Har
1. lehmakell, krapp kolk õli lehmal kaelas, puust `tehtud, kui karjas käis siis kolas Trm; kolk oli puust, pialt oli `kitsam ja auk sees - - oli looma kaelas Lai; `käüjä lehmäle pandass koĺgi˽`kaala Har || fig tühja jutu rääkija vana kolk, si̬i̬ ku sõna kuuleb, siis tä lähäb nõnnagu parvegä; vana tühjä jutu kolgod õleta Kod; Üits igävene kolk, kik ta tääb ja kik ta näeb Hls
2. lokk, lokulaud `kolku `lööma Khk; `mõisas oli kolgu laud, sellega `löödi `kolku; nigu moonamehed `kolku `kuulsid, `jätsid töö `seisma Lai; vanast `olli `mõisan koĺk - - ja `väikese puu vasara, millega `kolki `lü̬ü̬di; ku `lõunõ koĺk lei, siss `olli `pu̬u̬lba õdag Nõo; `mõisan oĺl kelläaig, `lü̬ü̬di uma koĺk, sõ̭ss oĺl kat́s `tuńni söögi`aigo Võn || varandus lääb kolgu `alla (oksjonile) Trm || Kui tuult ess ole, siss vilistedi, siss kutsuti tuult – koĺk koĺk tule Puh
Vrd kõlk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur