[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kohmakas1 kohma|kas g -ka spor eP(-gas g -ga Khk), Ran/-kass/; `kohma|kas g -ka VNg(`kuhma-) Lüg Jõh Vai, -gas Kuu Vai
1. aeglane, saamatu see on ullem kut kohmakas Khk; naene kis `rasked `jalga, ju juba kohmakas Hää; olen ma ka inimesi näind aga nisukest kohmaka `karja ma küll viel põle näind Sim; on üks inimene kohmakas, pitkäldäne ja kohmetu Kod; ega‿s siuksest kohmakast iad tööinimist saa KJn Vrd köhmakas
2. kohtlane, ohmu `kohmagas mies, ei ole `arvo Vai; see ika oo natuke kohmakas Muh; kohmakas, `kohtlase `moodi, pole täis `möistusega Noa; tä üks va kohmakas oo, ei soa kedägi `tehtud Tõs; nihuke kohmaka `jäoga, kohmetand alati Juu; kohmakas inimene `kohmab aga `üelda mis tahes Kad; mõni inimene om serände tuhm, vähä kohmakas, ei saa nigu aru; mõne om surmani kohmaka, `väikse aru`saamisega Ran Vrd kohmats, kohmatu
3. kogukas; lohmakas suured kohmakad jalanöud Vll; kohmakas inime läheb `kohmides Kse; panin `tütre kohmaka (vana mantli) `piale, et soem JJn; suur kohmakas inimene Koe; suur kohmakas (tünn) Plt; ta on iä kohmakas inime KJn Vrd kohkam, kohvak
4. suutlik, kõbus üsä kohmakas `allõs tüed tegemä Khn Vrd kahmakas2
Vrd kohmetu, kohmik1, kohmo1, kohmus1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur