[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

koger kog|er Rid Hää Vil, g -ra Saa KJn Trv Krk, -re Trv Hel T(-õr Nõo Võn; g kogrõ San); n, g kogre Lih Tõs; kogõŕ g kogrõ VId (-er Se, -õ̭ŕ Rõu Plv); kokr g kogrõ Krl(kogr) Har Rõu/-/ Lut, g kogri Lei(kukr g kugrõ); n, g kogri Pöi/kogr/ Khk Käi Kse I; n, g kogra Tor; pl kograd JJn Kõp koger (Carassius carassius) Kogrid elavad muda sihes Pöi; Männama `järvesked oli kogrisid Käi; kogre oo särje`taolene, kogret ikke piäs sii olema Tõs; kogri on kulla `karva ja linaskid on nagu mustakad Trm; kogrid ei karda ummusse `jäämist Pal; koger om suur kala, lage vi̬i̬ sehen ei elä, `mülke kala `rohkemp Trv; kogrõ olliva `turbaavvan, noid püvveti korviga Nõo; Tikuti su̬u̬t́ oĺl `kokrõ täüs nigu kobisass enne Har; linnass ja kogõŕ kudõnõss rüä `häit́semise `aigo Se Vrd kograk, kogrekala, kogrekanõ, kogrekõnõ, kogrets, kogris

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur