[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kobar kobar g -a R(n kobara Vai) eP(-as spor L, Kei Juu, kubar Hi) TLä TMr Võn, g -e Hel San, -õ Krl
1. (samal varrel kasvavate) viljade või õite kogum suured marja kobarad `okste pεεl Khk; nõnna pitkukesed kobarad oo `valgel lepal Muh; `pähklid oo vahest kobaras seetse kahessa tükki `ühtes kobaras Vig; `valge lepal oo urvad aga musta lepal oo kobarad Var; `pähkli kobaras või käbaras Aud; `soostred oo kobaras koos Tor; see põesas on kobaraid täis, nõnna et marjad on kohe `tarjas Juu; mailma suured marja kobarad Jür; sie kobara vaŕs ise on kohe lühike Amb; õied kasvavad kobaras Koe; [pihlakamarjad] `korjasime ära kobaratega aidalakka rehavarre `peale, talvel sõime VJg; `pähkli kobar, kolm ehk neli tükki koon Kod Vrd käbar3
2. lähestikku asetsevate olendite, esemete, hoonete jne rühm `seitse `tähte pisikeses kobaras Lüg; Metsatukk on sie kus on oma `kümmä kakskümänd puud ehk `rohkembgi ühäs kobaras Jõh; öunad üsna kobaras koos Khk; Suur kobar [mesilasi] oli oksa `küĺges kut ea suur tali müt́s Pöi; Nääd (kartulid) oo [põllul] kobaras koos nagu kana pesad Han; `soostred oo kobaras koos Tor; põldpüi, nemad `piavad lume sies kobaras olema Amb; `lambad on vahel väälal kobaras JMd; sibulad kasvavad ühes kobaras Koe; seened kobaras koos Trm; vanast sai ikke rukki kobarasse `pandud (hakid rühmiti) Äks; no Pudivere, see on ühes kobaras Plt; loomad kobaras koos Vil; üits ossa kobar om puu otsan San
Vrd kobarik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur