[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kobama koba|ma R spor eP, -me Krk San
1. a. kompima; otsides puudutama; käsikaudu liikuma mis sa kobad pimedas, ega sa tied `leia Jõe; mida sa kobad seal `kasti `kallal VNg; pimedäs käsi`kaudu kobasin, en saand kätte Lüg; kobab pümest pεεst `ümber ja katsub kätega Khk; seal olnd nii pime, põlla näind kedagi, siis ta koband mud́u `ummes Mär; Käsikauda kobades ma ikka lähä ja too leba ää Han; kobab teene mud́u, ei leia kedägi Tõs; ma koba pimedas toas, või ju kukku kah Hää; kobades aasin nuriku `ümmer Saa; mis sa kobad seal pimedas Ris; ma koban ikke `kääga ette, mud́u löö pea kusagille `vastu; kobavad ahju taga vinnalt `ot́sida Juu; mutku kobab aga pimedas, kedagi kätte ei sua VMr; pime alate kobab kepigä Kod; ta kobap `käege, kunass si̬i̬ uśs tule; Akaś pimmesel lavva päält midägi kobame ja ai lambi ümmer Krk || fig koba aga näid mõt́tid piäajode sidess ja `ütle sulle Kod b.  kompima, katsuma midä siä alalde toist kobad, alalde üks kobamine Vai; poesid läksid kobama ulualusid mööda tüdreki Tõs; tüdrek `ütleb ka vahest, kui lähäd `aśsa `katsuma: mis sa siält kobad KJn; mis sa iki kobat ja käbat must San
Vrd kobahutma, kobeldama
2. virutama; ära lööma Kuhu sa oled nüd henes pää koband, on kohe `kukla pääl pürst `hiuste sees; Kobas kohe pimejäss `nurga tagand `toisele pähä Kuu
3. varastama ei õle õma tü̬ü̬, kõik one kobatud, varasset Kod
Vrd kobima1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur