[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 6 artiklit

kitt1 kit́t (kitt) g kit́i (kiti) üld (g kitti R, kidi Vai) täitesegu, kitt ikkuna `ruutu `tullo `panna kidiga `kinni Vai; kit́t pudisend `akne vahelt ee Khk; Just kut kit́t käte `külges (sitkest taignast) Pöi; kitiga kititse `aknud Muh; kit́ti tehasse riidist ja värnitse elist Tor; nõul on kraps sies, pane kitiga `kinne Ris; [akna] `kloasi ja põranda `laudasi pannakse `kińni kit́iga Juu; vajotad `peitligä kit́i `kińni akna ruami `külge Kod; vägeve põllu savi, `juśtku kit́t Krk; kitiga kititädäss `aknit Puh; topiʔ mulk kitigaʔ kinniʔ Rõu; nigu kit́t jään adra pääle Plv; kitti jääma kitina kleepuma [tainas] piab ikke kää küllest `lahti olema ja siis on ta paras apu ka. aga kui ta [sõtkudes] kää `küĺgi kitti jääb, siis on ta mage Pil || tarupigi `tööline (töömesilane) teeb ise seda kitti. raami vahed kitti täis Kär || kartulikliister jahudest on `liister ning `tuhlist kit́t Krj || fig situb kitti (on vihane) Jäm
*kitt2 pl kit́tid IisR lõpused kala kit́tid IisR
kitt3 kit́t g kiti kuivanud okaspuuoks, hagu männi ja kadaga kitid; mine vaada sa kitti, ma `korja sit́ (siit) risu Mus
*kitt4 kittiliigutama sugulises vahekorras olema kes käśk kitti liigute, laits om kuri kiigute Krk
kitt5 kitt g kitu Krl Rõu Se kiit, kiitus tu̬u̬ om kitu väärt asi Krl; su kitu pääle ma lät́si; uma kitt lätt kõ̭iḱ läbi `kintsa `vällä Se
kitt6kett

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur