[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kirki `kirki, (-ŕ-) Trv T V(`kirke Se) kikki(s), püsti obesal kõrva `kirki Trv; lilli löövä `lörtsimä, õdaku om jälle `kiŕki Puh; `kange kuumaga olliva `kapstalooma nii löndin, nüid peräst `vihma om `kirki tõmmanuva Nõo; orass om `kirki, ku jahemb om, siss aab jälle `kirki Ote; `kiŕki `kõrvugõ `põrsaʔ San; no˽tuĺl `vihma, no‿m [taimed] kõ̭iḱ `kiŕki löönüʔ; pää om `kiŕki, kõrvaʔ `kiŕki obõsõl Urv; tõsta˽kõrva `häste `kiŕki, siss saat kuulda ilma `väŕki Har; `kut́skal om üt́s kõrv `kiŕki, tõ̭õ̭nõ `lońti Räp; ma saisagi kurõ `varbil, kõrva ai `kiŕki Se || traksis, elevil; hakkamas ma lää vi̬i̬l õigõ `kirki Urv; ta um õigõ˽`kiŕki ń̀aogaʔ Plv; tää hobõnõ hoit hinnäst `kiŕki, tää om tragi vaimuga Räp; tä om `kiŕki sinnäʔ minnäʔ Se Vrd kirgih, kirgile, kirk2, kirkvällä

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur