[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–35. vihik (a–päevätuss)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

kiisa `kiisa Jõh Vai kass sie `kiisa on üks laisk `kiisa, ei `otsi `iiri omale ega kedagi Jõh; `kissasi moned `kutsud `kiisa ja `miisu Vai Vrd kiis, kiisi, kiisu, kissa
kiisa- kiisa- `Kiisa `kaupmes villkappaga `tõstas `kiisku IisR; Nasvalt töid pisikesi kiisa purusi, aga nee polnd kessegi kalad Pöi; nuumärg, koha silma leha ja kiisa mari – neil üks rammu Rid; kiisa`randas käisid - - `kiisku `toomas Pai; kiissakõdan koevateti `kiissu ja `tinta Kod; kiisa piirakut tihasse kah rukki leeva `sisse Äks; kiissa`kaupme kääst tõevad `kiissu Lai; kiissa nu̬u̬t om nagu kiŕm; kiisanu̬u̬t, üits perä ja paĺlu `nü̬ü̬re ja `nü̬ü̬rel ollive õlenusti ja `seotu `külgi; nüid on paras kiisa püigi aeg Trv; mai·lma suure kiisa ahju olliva kiisa kuan; kiisa ait oĺli kiisakua otsan; ku sa `kartuli suṕpi keedit, siss lassit `peoga toda kiisa jahu sinna leeme `pääle; tu̬u̬ ki̬i̬sa leib `olli iki periss maǵavuse sü̬ü̬k Ran; kiisa`kaupmiss õegass et, kiissu `võtma, `kiissu `võtma!; vanast olli `kiissu jalaga segädä, aga nüid ei näe kiisa `poigagi Nõo; kiisamutiga saab `kiisku ja sudakid Ote; kiisa noodal omavaʔ jäl tuudiʔ [küljes] Räp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur