[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kiipa- deskr
1. `Kiipa kint (kõhn laps) Kuu
2. kiipajalg „kes jalgu maad mööda veab“ – San
kiir- kiir- kiire Polisi kiirpaat ajab `meie `silda Kuu; Kiirkäiguga ummistab [veskikivi] silmaaugu ära, ei võta [teri] silmast alla Trm; nigu tera kõrre otsast `võetasse, nii viiasse kiirkuevatsesse Pil; tahvet `sõitis kate rattage, ku olli kiirkiri Krk; sääl (postijaamas) `viidi tahvetiga edesi kiir käsud, mes pidi edesi `anma `tõisi `jaama Ran; tiä `sõitse kiir rońgige San; ku riigi`vaĺtsusõ pu̬u̬lt järsk käsk tuĺl, siis lät́s kiirkiut Räp
kiire- kiire- Muh Käi Mar/keere-/ Vig Han Var Khn kukla(tagune) oli just kiire kondi `pihta annud; `surnu pannasse kiire nuki `peale puu`särki; su kiire nukk o koa isa nägu; lastele `tehti pisikesed mütsid - - siilud `tehti `peale - - kaks [siilu] oli kiiretagust Muh; `kiireauk; keeretagune auk on mõnel suurem, mõnel `väiksem Mar Vrd kiira-, kiirde-
kiisa- kiisa- `Kiisa `kaupmes villkappaga `tõstas `kiisku IisR; Nasvalt töid pisikesi kiisa purusi, aga nee polnd kessegi kalad Pöi; nuumärg, koha silma leha ja kiisa mari – neil üks rammu Rid; kiisa`randas käisid - - `kiisku `toomas Pai; kiissakõdan koevateti `kiissu ja `tinta Kod; kiisa piirakut tihasse kah rukki leeva `sisse Äks; kiissa`kaupme kääst tõevad `kiissu Lai; kiissa nu̬u̬t om nagu kiŕm; kiisanu̬u̬t, üits perä ja paĺlu `nü̬ü̬re ja `nü̬ü̬rel ollive õlenusti ja `seotu `külgi; nüid on paras kiisa püigi aeg Trv; mai·lma suure kiisa ahju olliva kiisa kuan; kiisa ait oĺli kiisakua otsan; ku sa `kartuli suṕpi keedit, siss lassit `peoga toda kiisa jahu sinna leeme `pääle; tu̬u̬ ki̬i̬sa leib `olli iki periss maǵavuse sü̬ü̬k Ran; kiisa`kaupmiss õegass et, kiissu `võtma, `kiissu `võtma!; vanast olli `kiissu jalaga segädä, aga nüid ei näe kiisa `poigagi Nõo; kiisamutiga saab `kiisku ja sudakid Ote; kiisa noodal omavaʔ jäl tuudiʔ [küljes] Räp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur