[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kiin1 kiiń g kiini Hää Saa Kei Kõp eL
1. kiililiste (Odonata) seltsi kuuluv putukas ma näi ilusit `kiine, ilusa pikä kehaga, suurde `siivega Trv
2. kärbselaadne suur siseparasiitne putukas (Hypodermatidae ja Oestridae) loomad `kiiavad kiinidega Saa; ku kiini väĺlän, ega sõss eläjä enämb ei pea Trv; kiini salvave valuste Hls; obesel o kiini, tükiss ihu sisse Krk; kiinil om suure laja siivä, kiin võ̭sistab Nõo; eläjeʔ `kargasõʔ, eläjil om kiiń takal Krl; kiini purõva `lehmi Se || fig (liigsest kiirustamisest, kärsitusest) mis kiiń siul taga om Hls; ei tää mes kiin täl nüid taka om, nüid `lendäp nigu pisuand jälle Nõo; sul um kiiń hanna all Plv; sul˽om ta ki̬i̬ń `perseh Se
3. kiinijooks pasatse `persega vaśk aap suure karja `kiini Puh; pasanõ vaśk aasõ kaŕa `kiini Räp; kiini jooksma ~ kargama ~ minema; kiinin käima kiini pininat kuuldes pakku tormama (kariloomadest) vasikad joosevad `kiini kiiniaeg Kõp; eläjä `kargava `kiini Nõo; Kuumaga kui lehmä `kiini joosiva, `oĺli t́siku man paremp Rõn; lehmä käävä kiinin Rõu; võt́t hanna `sälgä, lehm lätt ḱiini; kari käüse kiinih Se; kiiniga kihutades nad (lehmad) `juosid kiiniga kodu Kei; eläjäʔ `juuskva kiinigaʔ Plv; tuu oĺl nikuʔ au õt kari pidi minemä kiiniga kodo Se
Vrd kiil1, kiim1, kiimlanõ

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur