[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 5 artiklit

kerk1 kerk g kerg|u (-o) Võn Kam/-/ Ote V(ḱ- Se Kra) a.  (väike) 3–4 jalaga pink, järi `oĺliva `väikse ja suure keŕgu - - keŕgu `oĺliva ilma säĺlä`toeta; puu oĺl alt ümärik, päält tasatsess `lü̬ü̬du - - `istseva mitu mi̬i̬st rinnu üte keŕgu pääl Kam; Kerk oĺl iks inämbüisi esi tettü, `kerkõ laadast es ostõta Urv; `väike oĺl kerk, suurõmb oĺl pińk. `kerku tarvitedi aho man, kartoka `ku̬u̬ri - - lehmä `nüssäʔ - - `istmisess kah Rõu; vanast oĺl kergol sälä tugi kah Plv; peremehe jaos oĺl peräpink, sandi jaos oĺl must kerk Vas; pińk om kõõ üle saina, a kerk om lüheb; `umblõdõ, siss pant jalaʔ kergo päle Se || (pool)pink mingiks tööks Rehekeŕk Se Vrd kergo, kergonõ, kärk2 b.  vahend säärsaabaste jalast tõmbamiseks, saapasulane jala `pästmisõ kerk Se
kerk2 kerk Krl, g kergu Mar, g kerga San; p `kerku Trm; all -kergul Plt
1. a. a erk, tundlik ma ole ikke kergu unega olnd, ma ei ole `raske unega olnd Mar || kartlik `väege kerk obõnõ San b. s erksus, kiire reaktsioon tal (laisal inimesel) ei ole `kerku ega `erku Trm
2. kerglane; edev; uhke üits kerk inemine, `ambaʔ alasi irvile San; ei massaʔ nii kerk olõḱ Krl Vrd kerge, kerklane
kerk3 kerk g kergi, kergo hõrk (maitse, lõhn) teeb vorstile koa ea kergi. ea mekk, ea kerk sees; `kange ea kerk ais; kerk mekk Mar Vrd erk
kerk4kärk1
kerk5kirik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur