[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kengi `ken|gi R Pst, -gid Sa, p kedägi; g kenegi Vai, kennegid Vll; all kenelegi VNg, kennegile Jäm; g pl kennegite Ans Pha, ad kennegi|tel Jäm(-del) Khk Kär van, ind-pron = keegi
1. keegi, ükski (substantiivselt) kuda `kengi `tahtu `üellä; Ei sest voi kenelegi `hiiskuda Kuu; ei `kengi tuld VNg; ei `vaise inimise iest uolt ei `kanna `kengi; ei ole tama kedägi `nälga jättand; miä‿n ole kenegägi `riideld Vai; see‿p täi kennegile midad anda; jo sääl `kengid käind on; neid linasid pole kennegidel Jäm; suisteks pühadeks vöi tou pühadeks, kuidas `kengid üiab Ans; mönel oli laiem esi, kuida `kengid `jöudas ka Khk; `laulti mis kennegitel pεεs oli Kär; Kennega seltsis sa tulid?; Äi ma pole sii keŋŋid näind Kaa; kuida kennegid keele murre on Vll
2. mingisugune (adjektiivselt) ei mina taha kenegi `maksu VNg; kurat, õled ka kenegi inimine Lüg; kits ole kenegi `luoma! Vai; see pole kennegite asi Pha

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur