[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kehik kehik Kuu Vai Hää K Kod Hel Ran, kehek PäPõ, g -u
1. puu(koorte)st anum; mahumõõt isalt sain kehiku `täie lesemeid Vai; kehekus oo jahu terad; kehek oo puust `tehtud, külimitust poole suurem nõu Tor; kehik on `triiki teri täis Hag; pane ohrad kehikusse; kehikud olid poole vakased; `enne olid kehikud ja külimitud - -, kehik on kahe vakane Juu; ikke `külvasin `kääga, kehik rihmaga `kaela ja kehiku põhja alt läbi; kehik on poole pütine Kos; `enne kehikuga tõstet `viĺja sarja `sisse Jür; kehik oli suur, puole vakane, kehikuga `tuodi jahud HJn; kaks kilimittu läks kehikusse JõeK; pool kehikud on kuus `tuopi suur KuuK; kehik, kas ta oli puol vierikud; Kehik oli suurem kui külimit ja mat́t `jälle veikem Amb; kehik on kakskümmend kaks ja puol `tuopi JMd; pani kaks kehiku täit, sis oli üks püt́t Ann; Jõulu lauba õhta tõi peremees kehikuga kaeru tuppa ja pani kaera kehiku sööma laua alla Koe || mõnd suurt riissa `üeldässe: suur nõnnagu kehik; ehitäs nisokese kehiku `piäle [suure koorma] Kod
2. fig söömar mis sa kehik nõnda paelu sü̬ü̬d Hää; igävene kehik, ajab `toito `siśse mes `irmus Kod; om kehik, ei saa täis Hel || keretäis (peksa) ma anna sulle üte kehiku; tälle kulussi üits ää kehik ärä Ran

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur