[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaut kaut R I Vil Trv Hel TLä Ote Rõn Har Rõu Se; kaot Võn; katt Aud
I. postp
1. mingi koha kaudu, seda läbides või sellest möödudes `Viiburi kaut `ringi (kaugelt ringi käima) Kuu; säält `luugi kaut `panna `lasti tämäle `sisse Vai; mine aeda katt, saad `ennem Aud; sõidan küla kaut Iis; tulide Tarvastu kaut Trv; lätsi säält üle nuka Tuhalaane kaut Ote; nimä˽tulõva˽`mõisa kaut Har; mä˽lää säält Liiva kõŕtsi kaut Se || kas tä ise tuli lehmä kaut (koha kaudu, kus lehm oli) Kod
2. pidi, mööda, piki mere kaut Kuu; `tataa·rid `ulkusid `müödö küla - - `käisivad ühest kohast `teise - - perekaut, perekaut VNg; tule treppu kaut tuppa Vai
3. vahendusel, teel ta õks tuĺl pośti kaut vai kui ta saadõti Har
4. järgi, põhjal Minu aru kaut (arvamist mööda) piaks nagu õlema `rohkemb Jõh
II. adv
1. kaudu, (mingit kohta, teed) läbides `tuodud `uobis toist kaut Kuu; kust kaut sa tulid? Hlj; isa enamb ei mend sääldkaut, siis pidi `käima - - nagu altkaut vai midagi, aga `surnuaja `ääre ei `tohtind `menna VNg; mene tagant kaut `puodi Vai; siält kaut ta tuli Kod; kost kaut sa lätsit? Nõo
2. otseselt; täpselt; kindlalt siis saen kuulta peris kaut et kerikud ei õle; näväd ei tiä kos vallass näd one perikaut Kod
Vrd kaudu, kauta, kaute, kautu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur