[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaupa `kaupa üld (`koupa Jäm Ans Emm Rei) postp
1. haaval, viisi sie on juo `kuude `kaupa maas õld, midä `rõõmu täl viel on Lüg; anname püu`kaupa vöi käpu`kaupa, `möötmata, ilma tasuta asi Khk; mesi tilgub ise `tilkade `kaupa `sönna `sisse Vll; põllul oo raavid sees, `raavide vahel, see oo rinna `kaupa `lõikama Lih; `leet́ripuu oo madal puu, `põõsa `kaupa kasvab Mih; aĺltõbi peab oo `kaupa `peale `käima Vän; Täo oĺli `õune paĺlu, kasusid `mitme`kaupa käramus Saa; `aeti `metsa neid karja `kaupa Ris; tuule ood puhuvad jau `kaupa Kei; rukist lõigatakse ie `kaupa JMd; urvad literdäväd lüli `kaupa Kod; pataka aod `pańti poole süllä `kaupa kokko KJn; kihulase survave, ku na tulba `kaupa vaest `õhtu `lendave Trv; nihu viisil vai nihu `kaupa, `raske asja `aamine nihu `viisi, nigu `kańgega `aeti `palki nihu edesi Ran; mägi tõuseb köndikeste `kaupa Ote; kui tuul hu̬u̬ `kaupa `puhksõ ja jälle jäi vakka, sis tuul haariskõlli Rõu; `täśmine om näputävve `kaupa, ei olõ õigõhe `kakmine Räp || oli tänä roppu `kaupa (~ roppu `muodi = väga palju) kalu Kuu
2. kaudu, läbi, abil `juhtumise `kaupa läksid merele äkist ning said ulga kalu; jo see ikka tuttava `kaupa sai (tutvuse poolest); vää `kaupa vöttas kääst εε Khk; `juhtumese `kaupa sain veel `sõnna Ris; `suńdimise `kaupa käis karjas, `vasta mielt nagu VJg; pettuse `kaupa sai kätte Plt; pettuse `kaupa Vas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur