[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

katsk katsk Hel T V, g katsku Hel Nõo Kam Ote San V, g kadsu Hel Nõo San V
1. katk, nakkushaigus vanast ollu nii suur eläjä katsk et, kõik eläjä `lõpnuva maha ja visatu koolu`orgu Nõo; Kae˽ku tan oĺ‿ollu˽tu̬u̬ katsku aig, kos sõ̭ss surm `niitnu˽rahvast mahaʔ, nigu˽vikatiga `aina; Nu̬u̬ oĺliva˽sõ̭ss tu̬u̬d`aigu latsõkõsõ, ku taa põhjasõda ja katsk tan oĺl, ja inne tu̬u̬d vi̬i̬l Urv; koh kari, sääl katsk, koh tõbrass, sääl tõbi; katsk tulõ pääle sõ̭a. tedä saat õhk vai tulõ tuulõst Vas; ku näĺg tulõ, siss tulõ katsk kaʔ; munõ külä puhaśt katsk nii aŕ, jää‿ss külä asõnd Se
2. nuhtlus, häving, õnnetus Tast olõsi˽nigu katsk üle käünüʔ, kõ̭iḱ om tühi ja paĺlas Urv; ta om jo jumala katsk neile Har; ai, sa olt `paprõ katsk (kulutad palju paberit kirjutamiseks); om no katsk, kõ̭iḱ vili hukah (ikalduse puhul); ku murruss mõts, om mõtsalõ katsk Se || fig katsk kadajul, murd muil puil, üteldi ku `tuĺli mõni nisuke `aiguss, mes inimesi `paĺlu maha võt́t Nõo; ku murd muil puil, sõ̭ss katsk ka kadajil Rõu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur